державний вищий навчальний заклад

Дрогобицький коледж нафти і газу

м. Дрогобич
вул. Грушевського, 57
(03244)3-89-69
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
skype: dkng_drohobych

185. Нафтогазова інженерія та технології (Газонафтопроводи та газонафтосховища)

 

Освітньо-професійна програмаГАЗОНАФТОПРОВОДИ ТА ГАЗОНАФТОСХОВИЩА 

Спеціальність: 185. "Нафтогазова інженерія та технології"

Галузь знань: 18 "Виробництво та технології"

Рівень освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Випускники даної спеціальності можуть займати такі первинні посади:

 • технік з підготовки та транспортування нафти і газу; технік з експлуатації нафтопроводів; технік з експлуатації устаткування газових об’єктів; технік з експлуатації та ремонту устаткування; технік конструктор;
 • механік бази виробничого обслуговування, трубної бази;
 • механік вишкомонтажного цеху;
 • механік тампонажного цеху;
 • майстер з видобування нафти, газу та конденсату;
 • майстер з дослідження свердловин;
 • майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин;
 • майстер з підготовки газу;
 • майстер з підготовки та стабілізації нафти;
 • майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного);
 • майстер із складних робіт в бурінні (капітальному ремонті) свердловин;
 • майстер резервуарного парку. 

 

Термін навчання:

 • на основі повної загальної середньої освіти - 4 роки;
 • на основі ОКР "бакалав" та ОКР "молодший спеціаліст" (не споріднені спеціальності) - 3 роки;
 • на основі ОКР "молодший спеціаліст" (споріднені спеціальності) - 2 роки;

 

Ліцензований обсяг прийому:  20 осіб денна  / 20 осіб заочна форми навчання. 

 

Перелік предметів, з яких вступники складають вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

             1. Сертифікат УЦОЯО з Української мови та літератури - не менше 100 балів;
             2. Сертифікат УЦОЯО з Математики - не менше 100 балів.
             3. Сертифікат УЦОЯО з Фізики або Географії - не менше 100 балів.

 • для вступників на основі ОКР "бакалавр" та ОКР "молодший спеціаліст" (не споріднені спеціальності):

             1. Фаховий іспит (співбесіда) - не менше 100 балів.
             2. Фаховий іспит (спецдисципліни) - не менше 100 балів.

 • для вступників на основі ОКР "молодший спеціаліст" (споріднені спеціальності 5.05030401 "Експлуатація нафтових і газових свердловин", 5.05030403 "Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ", 5.05030404 "Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів"):

             1. Фаховий іспит (спецдисципліни) - не менше 100 балів.

 

Детально ознайомитись із програмою:

- Освітньо-професійна програма

- Робочі програми навчальних дисциплін

073. Менеджмент

 

Освітньо-професійна програма: ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Шифр та назва пеціальності: 073 "Менеджмент"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: фахівець з виробничого менеджменту

 

Можливості працевлаштування:

 • помічники керівників підприємств установ та організацій;
 • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
 • помічники керівників малих підприємств без апарату управління;
 • секретарі адміністративних органів;
 • агенти із зайнятості і трудових ресурсів;
 • інші технічні фахівці в галузі управління;
 • інші технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки;
 • службовці на складах. 

 

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 6 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 6 місяців.

 

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денної форми навчання. 

 

Перелік предметів, з яких вступники складають вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань: 

 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти:

            1. Вступний іспит з Української мови – не менше 4 балів.
            2. Вступний іспит з Математики – не менше 4 балів.

 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

            1. Сертифікат УЦОЯО з Української мови та літератури – не менше 100 балів;
            2. Сертифікат УЦОЯО з Математики або Історії України або Географії – не менше 100 балів.

 

Випускники даної спеціальності можуть працювати в функціональних підрозділах підприємств, малих організацій та інших структурах різних форм власності, або ж продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання за напрямом підготовки «Менеджмент» (НУ «Львівська політехніка», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка та інші). 

072. Фінанси, банківська справа та страхування

 

Освітньо-професійна програма: ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Шифр та назва спеціальності: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: оцінювач-експерт.

 

Можливості працевлаштування:

 • аукціоніст;
 • оцінювач;
 • оцінювач-експерт (експертна оцінка майна).

 

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців. 

 

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денної форми навчання. 

 

Перелік предметів, з яких вступники складають вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань: 

– для вступників на основі базової загальної середньої освіти:
            1. Вступний іспит з Української мови – не менше 4 балів.
            2. Вступний іспит з Математики – не менше 4 балів.

– для вступників на основі повної загальної середньої освіти:
            1. Сертифікат УЦОЯО з Української мови та літератури – не менше 100 балів;
            2. Сертифікат УЦОЯО з Математики або Історії України або Географія – не менше 100 балів.

 

Випускники даної спеціальності можуть працювати у виробничих, комерційних підприємствах та фінансових установах різних форм власності, або ж продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» (НУ «Львівська політехніка», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка та інші). 

152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Освітньо-професійна програма: ЕЛЕКТРОТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

Шифр та назва спеціальності: 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: технік з метрології

 

Можливості працевлаштування:

 • технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
 • фахівець з управління енергозбереженням в будівлях;
 • технік-електрик;
 • технік з об’єктивного контролю;
 • технік з автоматизації виробничих процесів;
 • лаборант (галузі техніки);
 • технік з метрології,
 • технік з стандартизації;
 • технік з налагоджування та випробувань;
 • технік-теплотехнік. 

 

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців. 

 

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денної форми навчання. 

 

Перелік предметів, з яких вступники складають вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань: 

 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти:

            1. Вступний іспит з Української мови – не менше 4 балів.
            2. Вступний іспит з Математики – не менше 4 балів.

 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

            1. Сертифікат УЦОЯО з Української мови та літератури – не менше 100 балів;
            2. Сертифікат УЦОЯО з Математики або Фізики або Історії України – не менше 100 балів.

 

Випускники даної спеціальності здійснюють вимірювання електротеплотехнічних величин засобами вимірювальної техніки, здійснюють підготовку та оформлення нормативно-технічної документації, матеріалів Державних випробувань, атестації, калібрування електротеплотехнічних засобів вимірювальної техніки, здійснюють ремонт та обслуговування засобів вимірювальної техніки та обладнання на підприємстві. Випускники даної спеціальності також можуть продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання за напрямом підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» (НУ «Львівська політехніка», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та інші). 

141. Електроенергетика, елетротехніка та електромеханіка

 

Освітньо-професійна програма: ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Шифр та назва спеціальності: 141 "Електроенергетика, елетротехніка та електромеханіка" 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: технік-електрик

 

Можливості працевлаштування:

 • технік-проектувальник (електротехніка);
 • диспетчер електропідстанції;
 • енергетик;
 • енергодиспетчер;
 • технік-електрик;
 • технік-енергетик;
 • технік-конструктор (електротехніка);
 • технік-технолог (електротехніка). 

 

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців. 

 

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денної форми навчання. 

 

Перелік предметів, з яких вступники складають вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань: 

 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти:

            1. Вступний іспит з Української мови – не менше 4 балів.
            2. Вступний іспит з Математики – не менше 4 балів.

 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

            1. Сертифікат УЦОЯО з Української мови та літератури – не менше 100 балів;
            2. Сертифікат УЦОЯО з Математики або Фізики або Історії України – не менше 100 балів.

 

Детально ознайомитись із програмою:

- Освітня програма профільної середньої освіти

- Освітньо-професійна програма початкового рівня вищої освіти

- Робочі програми навчальних дисциплін