Дрогобицький коледж нафти і газу

______________________________________________

DROHOBYCH OIL AND GAS COLLEGE

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
skype: dkng_drohobych
тел.: +380 324 43-89-69
 

185. Нафтогазова інженерія та технології (молодший бакалавр)

Освітньо-професійна програма: НАТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

Шифр та назва спеціальності: 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший бакалавр.

Освітньо-професійна програма − спрямована на здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у нафтогазовидобувній  галузі професійної діяльності.

Мета програми: надати студентам теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання типових професійних завдань з видобування нафти і газу, ремонту та освоєння  свердловин, промислового збору та підготовки вуглеводнів, транспортування та зберігання енергоносіїв, обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів,  підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Можливості працевлаштування:

 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;

 • технік з видобутку нафти  і газу;
 • технік з підготовки та транспортування нафти і газу;
 • технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія);
 • диспетчер газового господарства;
 • технік;
 • технік з підготовки виробництва;
 • технолог.

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 місяців. 

Ліцензований обсяг прийому: 60 осіб.

Перелік предметів, з яких вступники подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

 1. Сертифікат ЗНО з Української мови та літератури;
 2. Сертифікат ЗНО з Математики або Фізика або Історії України. 

Детально ознайомитись із програмою:

- Освітньо-професійна програма "Нафтогазова інженерія та технології" початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)

- Програми навчальних дисциплін

 

 

 

 

184. Гірництво (молодший бакалавр)

Освітньо-професійна програма: БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 

Шифр та назва спеціальності: 184. Гірництво.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік з буріння.

Освітньо-професійна − спрямована на здобуття особою загальнокультурної та професійно-орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у нафтогазовидобувній галузі професійної діяльності.

Мета освітньо-професійної програми: надати студентам теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання типових професійних завдань зі спорудження свердловин, підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціальністю.

За даною освітньо-професійною програмою передбачена можливість здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства України.

Можливості працевлаштування:

 • майстер буровий;
 • майстер буровий глибокого (структурно-розвідувального) буріння;
 • майстер буровий дільниці (служби, цеху);
 • майстер буровий на підземних роботах;
 • майстер буровий свердловин;
 • бурильник (будівельні роботи);
 • бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ;
 • бурильник капітального ремонту свердловин;
 • бурильник плавучого бурильного агрегата в морі;
 • бурильник шпурів;
 • помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння;
 • помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ;
 • помічник бурильника капітального ремонту свердловин;
 • помічник бурильника свердловин (добування нафти й газу).

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 місяців. 

Ліцензований обсяг прийому: 100 осіб.

Перелік предметів, з яких вступники подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

 1. Сертифікат ЗНО з Української мови та літератури;
 2. Сертифікат ЗНО з Математики або Фізики або Історії України. 

Для іноземців та осіб без громадянства України вступні іспити:

 1. Українська мова;
 2. Математика. 

Детально ознайомитись із програмою:

- Освітньо-професійна програма "Буріння свердловин" початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)

- Програми навчальних дисциплін

 

 

 

 

051. Економіка (молодший бакалавр)

Освітньо-професійна програма: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Шифр та назва спеціальності: 051. Економіка.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший бакалавр.

Кваліфікація: молодший бакалавр з економіки підприємства.

Освітня програма спрямована на здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у певних видах економічної діяльності в організаціях, підприємствах, установах різних галузей усіх форм власності. 

Можливості працевлаштування:

 • технік з нормування праці;
 • технік з планування;
 • технік з праці;
 • хронометражист;
 • організатор з постачання;
 • організатор із збуту;
 • фахівець із найму робочої сили;
 • страховий агент;
 • помічник керівника малого підприємства без апарату управління. 

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 місяців. 

Ліцензований обсяг прийому: 15 осіб денна  / 15 осіб заочна форми навчання.

Перелік предметів, з яких вступники подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

 1. Сертифікат ЗНО з Української мови та літератури;
 2. Сертифікат ЗНО з Математики або Історії України або Географії. 

Детально ознайомитись із програмою:

- Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)

- Програми навчальних дисциплін

 

 

 

 

185. Нафтогазова інженерія та технології (Газонафтопроводи та газонафтосховища)

Освітньо-професійна програма: ГАЗОНАФТОПРОВОДИ ТА ГАЗОНАФТОСХОВИЩА 

Спеціальність: 185. Нафтогазова інженерія та технології.

Галузь знань: 18. Виробництво та технології.

Рівень освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Випускники даної спеціальності можуть займати такі первинні посади:

 • технік з підготовки та транспортування нафти і газу; технік з експлуатації нафтопроводів; технік з експлуатації устаткування газових об’єктів; технік з експлуатації та ремонту устаткування; технік конструктор;
 • механік бази виробничого обслуговування, трубної бази;
 • механік вишкомонтажного цеху;
 • механік тампонажного цеху;
 • майстер з видобування нафти, газу та конденсату;
 • майстер з дослідження свердловин;
 • майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин;
 • майстер з підготовки газу;
 • майстер з підготовки та стабілізації нафти;
 • майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного);
 • майстер із складних робіт в бурінні (капітальному ремонті) свердловин;
 • майстер резервуарного парку.  

Термін навчання:

 • на основі повної загальної середньої освіти - 4 роки;
 • на основі ступеня вищої освіти та ОКР молодший спеціаліст (не споріднені спеціальності) - 3 роки;
 • на основі ОКР молодший спеціаліст (споріднені спеціальності) - 2 роки. 

Ліцензований обсяг прийому:  20 осіб денна  / 20 осіб заочна форми навчання.  

Перелік предметів, з яких вступники складають вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти:
 1. Сертифікат ЗНО з Української мови та літератури;
 2. Сертифікат ЗНО з Математики;
 3. Сертифікат ЗНО з Фізики або Хімії або Географії.
 • для вступників на основі ступеня вищої освіти та ОКР молодший спеціаліст (не споріднені спеціальності):
 1. Сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови і літератури;
 2. Фаховий іспит (співбесіда);
 3. Фаховий іспит (спецдисципліни).
 • для вступників на основі ОКР молодший спеціаліст (споріднені спеціальності (освітньо-професійні програми) "Експлуатація нафтових і газових свердловин", "Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ", "Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів"):
 1. Сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови і літератури;
 2. Фаховий іспит (спецдисципліни). 

Детально ознайомитись із програмою:

- Освітньо-професійна програма

- Робочі програми навчальних дисциплін

073. Менеджмент

Освітньо-професійна програма: ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Шифр та назва пеціальності: 073. Менеджмент.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: організатор виробництва.

Випускники даної спеціальності можуть працювати в функціональних підрозділах підприємств, малих організацій та інших структурах різних форм власності, або ж продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання за напрямом підготовки «Менеджмент» (НУ «Львівська політехніка», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка та інші). 

Можливості працевлаштування:

 • помічники керівників підприємств установ та організацій;
 • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
 • помічники керівників малих підприємств без апарату управління;
 • секретарі адміністративних органів;
 • агенти із зайнятості і трудових ресурсів;
 • інші технічні фахівці в галузі управління;
 • інші технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки;
 • службовці на складах. 

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 6 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 6 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб. 

Перелік предметів, з яких вступники складають вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань: 

 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти:
 1. Вступний іспит з Української мови;
 2. Вступний іспит з Математики.
 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти:
 1. Сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови та літератури;
 2. Сертифікат ЗНО або вступний іспи з Математики.