державний вищий навчальний заклад

Дрогобицький коледж нафти і газу

м. Дрогобич
вул. Грушевського, 57
(03244)3-89-69
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
skype: dkng_drohobych

Нормативно-правова база

Статут ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Ліцензія;
Наказ МОН України №1481л від 31.10.2016 р. Про ліцензування освітньої діяльності ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу" - перший (бакалаврський) рівень;
Протокол засідання ліцензійної комісії МОН України про видачу ліцензії ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу" на розширення провадження освітньої діяльності - перший (бакалаврський) рівень;
Сертифікати;
Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу;
Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";

Положення про ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Положення про педагогічну раду;
Положення про навчально-методичну раду;
Положення про відділення;
Положення про циклову комісію;
Положення про навчальну частину;
Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Положення про апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу";
Положення про підготовчі курси;
Положення про навчальні кабінети та лабораторії у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Положення про бібліотеку;
Положення про гуртожиток;
Положення про інформаційно-комп'ютерний центр;
Положення про структурний підрозділ по роботі із іноземними студентами Дрогобицького коледжу нафти і газу (Відділ по роботі із іноземними студентами);

Положення про організацію навчального процесу;
Положення про атестацію циклових комісій;
Положення про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій) у Державному вищому навчальному закладі "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Положення про організацію огляду-конкурсу навчальних кабінетів та лабораторій;
Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб,  на навчання за державним замовленням;
Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів (в новій редакції);
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ДКНГ;
Положення про організацію науково-технічної творчості студентів в ДКНГ;
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДКНГ;
Положення про диплом з відзнакою ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами;
Положення про про порядок проведення тестувань на вступних випробуваннях до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2018 році;
Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2018 році.

Статут студентської ради;
Кошторис на 2017 рік;
Звіт про використання та надходження коштів за 2016 рік;
Інформація про проведення тендерних процедур на 2016 рік;
Штатний розпис на 2016 рік;
Правила внутрішнього розпорядку;
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Колективний договір;
Наказ про затвердження складу Наглядової ради ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Звіт директора про управлінську діяльність за 2018 рік.
Методичні рекомендації до розроблення та оформлення освітньої (освітньо-професійної) програми

 

Рішення педагогічної ради:

2018-2019 н.р.:

Витян з протоколу №4 від 19.03.2019
Ухвали педагогічної ради 2018-2019 навчального року   

2017-2018 н.р.:

Ухвали педагогічної ради 2017-2018 навчального року  

2016-2017 н.р.:

Протокол №1 від 31.08.2015
Протокол №2 від 29.10.2015
Протокол №3 від 14.12.2015
Протокол №4 від 23.12.2015
Протокол №5 від 25.01.2016
Протокол №6 від 29.03.2016
Протокол №7 від 19.05.2016
Протокол №8 від 29.06.2016

 

 
Експертні висновки акредитаційної експертизи 2019 року:
 
Експертні висновки акредитаційної експертизи 2015 року: