Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Електротеплотехнічні вимірювання


Освітньо-професійна програма: ЕЛЕКТРОТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

Шифр та назва спеціальності: 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік з метрології.

 

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: не акредитована.

Випускники даної спеціальності здійснюють вимірювання електротеплотехнічних величин засобами вимірювальної техніки, здійснюють підготовку та оформлення нормативно-технічної документації, матеріалів Державних випробувань, атестації, калібрування електротеплотехнічних засобів вимірювальної техніки, здійснюють ремонт та обслуговування засобів вимірювальної техніки та обладнання на підприємстві. Випускники даної спеціальності також можуть продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання за напрямом підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» (НУ «Львівська політехніка», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та інші).

Можливості працевлаштування:

 • технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
 • фахівець з управління енергозбереженням в будівлях;
 • технік-електрик;
 • технік з об’єктивного контролю;
 • технік з автоматизації виробничих процесів;
 • лаборант (галузі техніки);
 • технік з метрології,
 • технік з стандартизації;
 • технік з налагоджування та випробувань;
 • технік-теплотехнік.

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб.