Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Оціночна діяльність


Освітньо-професійна програма: ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Шифр та назва спеціальності: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з оціночної діяльності.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: не акредитована.

Мета освітньо-професійної програми: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі управління та адміністрування, що направлені на здобуття студентами теоретичних та практичних знань, вмінь і навичок здійснення оціночної діяльності, достатніх для виконання професійних обов’язків у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також оцінки майна.

Можливості працевлаштування:

  • Оцінювачі та аукціоністи;
  • Оцінювач;
  • Бухгалтери та касири-експерти;
  • Асистент бухгалтера-експерта;
  • Касир-експерт;
  • Інспектор-ревізор;
  • Ревізор;
  • Інспектор з інвентаризації.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Оціночна діяльність” – 2021 р.