Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

____________________________________________

Drogobych Applied College of Oil and Gas

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
skype: dkng_drohobych
тел.: +38 0324438969 

приймальна комісія: 
+38 0681245325

Нормативні документи

Статут Дрогобицького фахового коледж нафти і газу
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.07.2021 р.
Сертифікати
Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу
 
Положення про ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про педагогічну раду
Положення про навчально-методичну раду
Положення про відділення
Положення про циклову комісію
Положення про навчальну частину
Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про підготовчі курси
Положення про мотиваційний лист абітурієнта Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про навчальні кабінети та лабораторії у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Положення про бібліотеку
Положення про гуртожиток
Положення про інформаційно-комп'ютерний центр
Положення про структурний підрозділ по роботі із іноземними студентами Дрогобицького коледжу нафти і газу (Відділ по роботі із іноземними студентами)
Положення про організацію навчального процесу
Положення про атестацію циклових комісій
Положення про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій) у Державному вищому навчальному закладі "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про організацію огляду-конкурсу навчальних кабінетів та лабораторій
Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб,  на навчання за державним замовленням
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів (в новій редакції)
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ДКНГ
Положення про організацію науково-технічної творчості студентів в ДКНГ
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДКНГ
Положення про диплом з відзнакою ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами
Положення про про порядок проведення тестувань на вступних випробуваннях до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2020 році
Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2020 році
Положення про дистанційне навчання у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (тимчасове)

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік
Статут студентської ради
Кошторис на 2021 рік
Звіт про використання та надходження коштів за 2020 рік
Штатний розпис
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Правила прийому на навчання у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Правила внутрішнього розпорядку
Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Колективний договір
Наказ про затвердження складу Наглядової ради ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Наказ №243 від 24.11.2020 р. "Про організацію навчального процесу на заочній формі навчання на 2020-2021 н.р."
Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Звіт директора про управлінську діяльність за 2020 рік
Методичні рекомендації до розроблення та оформлення освітньої (освітньо-професійної) програми
Інструкції з безпеки життєдіяльності на час дистанційного навчання