Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

____________________________________________

Drogobych Applied College of Oil and Gas

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
skype: dkng_drohobych
тел.: +38 0324438969 

приймальна комісія: 
+38 0681245325

Нормативні документи

Статут Дрогобицького фахового коледж нафти і газу
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.03.2022 р.
Сертифікати
Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу
 
Положення про педагогічну раду
Положення про навчально-методичну раду
Положення про відділення
Положення про циклову комісію
Положення про навчальну частину
Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про стипендіальну комісію і призначення академічних стипендій у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про підготовчі курси
Положення про мотиваційний лист абітурієнта Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про навчальні кабінети та лабораторії у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Положення про бухгалтерську службу Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про адміністративно-господарський підрозділ
Положення про навчально-виробничу майстерню
Положення про бібліотеку
Положення про гуртожиток про гуртожиток № 2 в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про інформаційно-комп'ютерний центр Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про організацію роботи web-ресурсів Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про інформаційно-ресурсний центр Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про штаб цивільного захисту Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедури спрощеної закупівлі у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про тендерний комітет Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про плагіат в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про заочну форму навчання в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про атестацію циклових комісій
Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб,  на навчання за державним замовленням
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про результати навчання, отримані здобувачами освіти у неформальній та інформальній освіті у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про вибіркові дисципліни у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про оцінювання і контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
Положення про процедуру оскарження результатів контролю знань здобувачів освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про організацію науково-технічної творчості студентів у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДКНГ
Положення про організацію дипломного проєктування у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про організацію курсового проєктування у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про навчальну практику у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами
Положення про про порядок проведення тестувань на вступних випробуваннях до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2020 році
Положення про структурний підрозділ по роботі із іноземними студентами Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2020 році
Положення про дистанційне навчання у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (тимчасове)
Положення про комісію по трудових спорах Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про директорську контрольну роботу навчальної дисципліни
Положення про Кодекс корпоративної культури Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про академічну доброчесність у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про порядок навчання студентів в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу за індивідуальним графіком
Положення про організацію та проведення конкурсу "Кращий студент року" в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу                    
Положення про навчальний полігон бурового та нафтопромислового обладнання в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про про соціальний захист студентської молоді Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов`язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення щодо протидії булінгу у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу. 
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу. 
Положення про робочу програму навчальної дисципліни Дрогобицького  фахового  коледжу  нафти і газу
Положення про силабус навчальної дисципліни Дрогобицького  фахового  коледжу  нафти і газу
Положення про організацію навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни
Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу освітніх програм у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про стейкхолдерів освітніх програм Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про гаранта освітньої (освітньо-професійної) програми у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про міжнародне співробітництво у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про конкурсний відбір на посаду директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, що надаються  ДФКНГ
 
Положення про методичну раду у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (проєкт)
Положення про дистанційне навчання у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (проєкт)
Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів (проєкт)
 

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік
Статут студентської ради
Кошторис на 2022 рік
Звіт про використання та надходження коштів за 2021 рік
Тарифікація
Штатний розпис
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Наказ про затвердження Положення та Переліку платних освітніх послуг, які надаються у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Перелік платних освітніх та інших послуг, які надаються у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Правила прийому на навчання у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Правила внутрішнього розпорядку
Колективний договір
Антикорупційна програма Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
План заходів щодо попередження корупційних проявів та зловживань на 2020-2021 н.р. у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
План заходів щодо попередження корупційних проявів та зловживань на 2021-2022 н.р. у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Щодо інформування про виявлені факти корупції у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Наказ про затвердження складу наглядової ради Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу, №03-01/01/52 від 17.12.2021 р.
Наказ департаменту освіти і науки ЛОДА №02-02-03/13 від 21.03.2022 р. "Про призначення директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу ".
Наказ №243 від 24.11.2020 р. "Про організацію навчального процесу на заочній формі навчання на 2020-2021 н.р."
Звіт директора про управлінську діяльність за 2020 рік
Методичні рекомендації до складання індивідуального навчального плану здобувача вищої та фахової передвищої освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Методичні рекомендації щодо підготовки навчальних планів здобувачів вищої освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Інструкції з безпеки життєдіяльності на час дистанційного навчання
Робочий проєкт капітального ремонту входу з влаштуванням пандусу в будівлі навчального корпусу Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу (Том І, Том ІІ)