Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

____________________________________________

Drogobych Applied College of Oil and Gas

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
skype: dkng_drohobych
тел.: +38 0324438969 

приймальна комісія: 
+38 0681245325

Нормативні документи

Статут Дрогобицького фахового коледж нафти і газу
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.07.2021 р.
Сертифікати
Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу
 
Положення про ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про педагогічну раду
Положення про навчально-методичну раду
Положення про відділення
Положення про циклову комісію
Положення про навчальну частину
Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про стипендіальну комісію Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про підготовчі курси
Положення про мотиваційний лист абітурієнта Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про навчальні кабінети та лабораторії у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Положення про бухгалтерську службу Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про адміністративно-господарський підрозділ
Положення про навчально-виробничу майстерню
Положення про бібліотеку
Положення про гуртожиток про гуртожиток № 2 в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про інформаційно-комп'ютерний центр Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про організацію роботи web-ресурсів Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про інформаційно-ресурсний центр Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про штаб цивільного захисту Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедури спрощеної закупівлі у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про тендерний комітет Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про заочну форму навчання в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про атестацію циклових комісій
Положення про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій) у Державному вищому навчальному закладі "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про організацію огляду-конкурсу навчальних кабінетів та лабораторій
Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб,  на навчання за державним замовленням
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів (в новій редакції)
Положення про умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про організацію науково-технічної творчості студентів в ДКНГ
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДКНГ
Положення про диплом з відзнакою ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами
Положення про про порядок проведення тестувань на вступних випробуваннях до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2020 році
Положення про структурний підрозділ по роботі із іноземними студентами Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2020 році
Положення про дистанційне навчання у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (тимчасове)
Положення про комісію по трудових спорах Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про директорську контрольну роботу навчальної дисципліни
Положення про Кодекс корпоративної культури Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про порядок навчання студентів в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу за індивідуальним графіком
Положення про навчальний полігон бурового та нафтопромислового обладнання в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про про соціальний захист студентської молоді Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про робочу програму навчальної дисципліни Дрогобицького  фахового  коледжу  нафти і газу
Положення про організацію навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни
Положення про конкурсний відбір на посаду директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік
Статут студентської ради
Кошторис на 2021 рік
Звіт про використання та надходження коштів за 2020 рік
Штатний розпис
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Правила прийому на навчання у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Правила внутрішнього розпорядку
Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Колективний договір
Наказ про затвердження складу Наглядової ради ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Наказ №243 від 24.11.2020 р. "Про організацію навчального процесу на заочній формі навчання на 2020-2021 н.р."
Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу"
Звіт директора про управлінську діяльність за 2020 рік
Методичні рекомендації до розроблення та оформлення освітньої (освітньо-професійної) програми
Інструкції з безпеки життєдіяльності на час дистанційного навчання