Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

____________________________________________

Drogobych Applied College of Oil and Gas

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
skype: dkng_drohobych
тел.: +38 0324438969 

приймальна комісія: 
+38 0681245325

Навчальна частина

Про структурний підрозділ: 

Навчальна частина коледжу є його структурним підрозділом. Функціонально навчальна частина підпорядковується заступнику директора з навчальної роботи.
Основне завдання навчальної частини – це організація навчального процесу в коледжі, яка супроводжується теоретичними заняттями та практичною підготовкою.
У своїй роботі навчальна частина керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Свою роботу навчальна частина зосереджує через навчальну лабораторію та методичний кабінет.

Заходи діяльності навчальної частини:

 • розробка і виконання навчальних планів;
 • розробка графіка навчального процесу та його виконання;
 • готовність коледжу до навчального року;
 • розподіл педагогічного навантаження та контроль за його виконанням;
 • координаційна робота з питань навчальних практик;
 • комплектування екзаменаційних комісій;
 • оформлення документів для виготовлення студентських квитків та дипломів;
 • ведення обліку та складання статистичної звітності з питань контингенту студентів;
 • контроль за роботою аудиторій, лабораторій та кабінетів;
 • контроль за самостійним навчанням студентів та виконання графіків академічної заборгованості;
 • контроль за підвищення кваліфікації викладачами;
 • облік годин вичитаних викладачами впродовж навчального року;
 • контроль за веденням журналів академічних груп;
 • розробка методичних рекомендацій по раціональній організації навчального процесу у відповідності до діючих законодавчих актів;
 • облік нових видань навчальної та навчально-методичної літератури та рекомендації до їх використання у вивченні дисциплін;
 • контроль за виконанням індивідуальних планів викладачів.

Працівники підрозділу: 

Болонний Василь Тарасович – заступник директора з навчальної роботи
Савчин Любов Ярославівна – завідувач навчально-методичної лабораторії
Цапів Оксана Степанівна – завідувач методичним кабінетом
Набитович Анна Василівна – методист
Руда Лілія Михайлівна – методист
Тимків Марія Євгенівна – секретар-друкарка
Болонна Марта Василівна – інженер
Ковба Марія Богданівна – адміністратор ЄДЕБО
Куценко Ірина Володимирівна – адміністратор ЄДЕБО. 

Бланки та взірці заповнення документів: 

 

Матеріали для організації навчального процесу 
(інформація для авторизованих користувачів)

Матеріали для організації навчального процесу

Матеріали для організації навчального процесу (інформація для авторизованих користувачів):

 

Підрозділ по роботі з кадрами

Про структурний підрозділ:

В своїй діяльності підрозділ по роботі з кадрами керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України та іншими нормативно-правовими актами, Статутом коледжу, Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про підрозділ по роботі з кадрами, наказами і розпорядженнями директора коледжу.

Працівники підрозділу:

Мінчак Нінель Джемалівна - помічник директора з кадрової роботи;
Безик Марія Василівна - старший інспектор з кадрів;
Савшак Тарас Михайлович - інспектор з кадрів.

 

Бланки та взірці заповнення документів:

 

Додаткова інформація та оголошення:

 • у розробці

Бухгалтерія

ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Cамостійний структурний підрозділ, призначений для ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерська служба забезпечує керівництво повною та неупередженою інформацією про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів коледжу. Очолює даний підрозділ головний бухгалтер, який має в підпорядкуванні працівників бухгалтерської служби,  які спеціалізуються на окремих напрямках облікової роботи.  

 

ПРАЦІВНИКИ ПІДРОЗДІЛУ

Гуран Леся Данилівна - головний бухгалтер

Тершак Марія Іванівна - бухгалтер

Процишин Оксана Романівна – бухгалтер

Дичко Олена Олександрівна – бухгалтер

Бачинська Ніна Ігорівна - бухгалтер

Андибур Наталія Ігорівна - бухгалтер

Пурій Марія Петрівна - економіст

Охріменко Олександр Володимирович - інженер-електронік   

 

БЛАНКИ  ДОГОВОРІВ

Договір купівлі-продажу (pdf)

Договір купівлі-продажу (doc)

Договір на виконання робіт (pdf)

Договір на виконання робіт (doc)

Договір про надання послуг (pdf)

Договір про надання послуг (doc)

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ НА ПРИДБАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ДФКНГ  

Пропозиції на придбання та оновлення матеріальної бази ДФКНГ (на поточний рік) 

 

ПЛАТНІ ОСВІТНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ У ДФКНГ

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, що надаються  ДФКНГ

Наказ про затвердження Положення та Переліку платних освітніх послуг, які надаються у ДФКНГ

Перелік платних освітніх та інших послуг, які надаються у ДФКНГ

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ

Реквізити для оплати за навчання: 

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

82100 вул.Грушевського ,57

Банк: ГУДКСУ у Львівській області

код ЄДРПОУ 00146896

р/р UA768201720314251003201008912

Призначення платежу 25010100 (оплата за навчання)    

 

 

Реквізити для оплати за гуртожиток та автопослуги: 

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

82100 вул.Грушевського ,57

Банк: ГУДКСУ у Львівській області

код ЄДРПОУ 00146896

р/р UA778201720314221003202008912

Призначення платежу 25010200 (оплата за гуртожиток/автопослуги)  

 

 

Реквізити для оплати за оренду: 

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

82100 вул.Грушевського ,57

Банк: ГУДКСУ у Львівській області код

ЄДРПОУ 00146896

р/р UA058201720314291003203008912

Призначення платежу 25010300 (оренда)  

 

 

Реквізити для оплати благодійних внесків:  

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

82100 вул.Грушевського ,57

Банк: ГУДКСУ у Львівській області

код ЄДРПОУ 00146896

р/р UA068201720314261003301008912

Призначення платежу 25020100 (благодійні внески)  

 

 

Реквізити для оплати реалізації:    

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

82100 вул.Грушевського ,57

Банк: ГУДКСУ у Львівській області

код ЄДРПОУ 00146896

р/р UA068201720314261003204008912

Призначення платежу 25010400 (реалізація)      

Інформаційно-комп'ютерний центр

Про структурний підрозділ:

З 2014 р. у коледжі функціонує структурний підрозділ – інформаційно-комп’ютерний центр, головним завданням якого є:

– забезпечення навчального процесу студентів коледжу в комп’ютерних лабораторіях;
– створення та супроводження автоматизованих систем управління коледжу (обліку студентів та співробітників, документообігу, архіву, бібліотеки та іншої господарської діяльності);
– освоєння і впровадження в коледжі сучасних інформаційних та інноваційних технологій.

Інформаційно-комп’ютерний центр організаційно об’єднує працівників, що виконують роботи по забезпеченню навчального процесу в комп’ютерних лабораторіях, а також по обслуговуванню комп’ютерів і програмного забезпечення в службах і підрозділах коледжу.

До складу інформаційно-комп'ютерного центру входять такі структурні підрозділи:

– комп’ютерні кабінети та лабораторії (ауд. №212, 312, 24, 26, 28);
– відділ інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу (ауд. №205);
– редакційно-видавничий відділ (ауд. №24).

Комп’ютерні лабораторії забезпечують навчальний процес в коледжі з використанням комп’ютерної техніки і програмного забезпечення. Співробітниками комп’ютерних лабораторій є завідувачі лабораторій та лаборанти.

Графік роботи комп’ютерних лабораторій узгоджується з навчальним відділом для оптимізації використання комп’ютерного обладнання у навчально-виховному процесі. Пріоритети, при формуванні графіку роботи комп’ютерних лабораторій, є наступні:

1) забезпечити проведення спеціалізованих занять з комп’ютерних дисциплін (основи інформатики, комп’ютерна техніка та програмування, комп’ютерна графіка тощо);
2) забезпечити проведення занять з інших дисциплін, які передбачають використання комп’ютерного обладнання при розгляді окремих тем або розділів навчального курсу (іноземна мова, експлуатація нафтових і газових свердловин, проектування систем автоматизації тощо);
3) передбачити години для самостійної роботи студентів та викладачів коледжу для підготовки до занять.

Відділ інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу відповідає за створення та супровід автоматизованих систем управління коледжу (обліку студентів та співробітників, документообігу, бібліотеки та іншої господарської діяльності) супроводження презентацій, семінарів, конференцій та інших заходів проекційною технікою, збір, узагальнення і систематизацію заявок викладачів на технічні засоби навчання і складання на цій основі графіка забезпечення навчальних занять технічними засобами навчання, здійснює супровід офіційної Web-сторінки коледжу в Інтернеті та профілів навчального закладу у соціальних мережах.

Відділ інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу координує роботу з впровадження у навчальний процес елементів дистанційної освіти. Працівники даного відділу залучаються до формування електронної бази даних навчально-методичних матеріалів, надають консультації та сприяють працівникам коледжу в створенні та впровадженні дистанційних технологій навчання.

Редакційно-видавничий відділ забезпечує підготовку до друку та друк навчально-методичної, наукової літератури, інформаційних агітаційних і нормативних матеріалів коледжу. Відділ забезпечує видавництво літератури, відповідно до тематичних напрямів роботи Коледжу, разом із навчальною частиною складає план випуску цієї літератури та здійснює контроль за його виконанням.

Працівники підрозділу: 

Хомош Юрій Степанович - інженер комп'ютерних систем, керівник підрозділу;
Куценко Ірина Володимирівна - інженер комп'ютерних систем;
Паращак Уляна Романівна - адміністратор бази даних;
Бережанський Володимир Володимирович - лаборант;
Багній Мар'яна Євгенівна - лаборант;
Лудин Олександра Романівна - секретар-друкарка.

Бланки та взірці заповнення документів:

- Заявка на виконання робіт у редакційно-видавничому відділі.

Додаткова інформація та оголошення:

- Графік роботи комп'ютерних кабінетів (лабораторій) ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу" на ІІ семестр 2020-2021 н.р.