Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Анкетування

Про анкетування

Згідно стандартів та рекомендації забезпечення якості у Європейському просторі освіти студенти є ключовими стейкхолдерами внутрішньої системи забезпечення якості освіти. З метою реалізації принципу “студентоцентрованого навчання” та захисту базових інтересів студентства на чесне отримання якісної освіти, у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу проводяться опитування здобувачів вищої освіти.

Результати опитування враховуються при:

  • удосконаленні навчально-виховного процесу у коледжі;
  • модифікації освітньо-професійних програм;
  • формуванні рейтингу викладачів;
  • заохоченні викладачів з високими рейтинговими балами за результатами анкетування;
  • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за оцінкою анкетування.

Шановні здобувачі освіти, просимо Вас активно брати участь в анкетуванні й відповідати на запропоновані запитання. Ваші щирі відповіді допоможуть підвищити якість організації освітнього процесу й рівня викладання дисциплін в коледжі. Всі дослідження анонімні, і їх результати будуть використані в узагальненому вигляді.

 

– КАТАЛОГ АНКЕТ –