Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Нормативно-правова база

Основні нормативні документи:

Статут Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Сертифікати
Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу
Інформація про Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу у реєстрі суб’єктів освітньої діяльності
Стратегія розвитку Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу на 2022-2027 роки


Положення:

Положення про педагогічну раду коледжу – 2022
Положення про методичну раду в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про навчальне відділення Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення про циклову комісію – 2022
Положення про навчально-методичний центр- 2022
Положення про правила призначення і виплати академічних стипендій здобувачам фахової передвищої освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про підготовчі курси до вступу в Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу та підготовки до ЗНО
Положення про навчальні кабінети та лабораторії у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про фінансово-бухгалтерську службу Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу-2023
Положення про кадрову службу коледжу
Положення про преміювання працівників коледжу
Положення про навчально-виробничу майстерню – 2022
Положення про бібліотеку Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення про підрозділ Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників – 2022
Положення про гуртожиток  № 2 в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про організацію роботи web-ресурсів Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення про функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про інформаційно-ресурсний центр Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення про центр професійного розвитку – 2022
Положення про штаб цивільного захисту Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедури спрощеної закупівлі у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу -2022
Положення про міжнародне співробітництво – 2022
Положення про академічну доброчесність у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення про Асоціацію випускників в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про організацію інклюзивного навчання у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти  і газу – 2022
Положення про керівника академічної групи в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти – 2022
Положення про гаранта освітньої програми – 2022
Положення про стейкхолдерів освітніх програм- 2022
Положення про заочну форму навчання в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про атестацію педагогічних працівників Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладачів – 2022
Положення про ведення викладачами журналу обліку роботи академічної групи
Положення про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій) у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб,  на навчання за державним замовленням – 2022
Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів – 2022
Положення про відкриті заняття у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень – 2022
Положення про умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про організацію науково-технічної творчості студентів у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про організацію та проведення конкурсу “Кращий студент року” у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про організацію дипломного проєктування – 2022
Положення про дистанційне навчання у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про комісію по трудових спорах Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу -2022
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про директорську контрольну роботу навчальної дисципліни – 2022
Положення про плагіат у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про організацію курсового проєктування – 2022
Положення про вибіркові дисципліни у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про Кодекс корпоративної культури Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення щодо протидії булінгу у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу- 2022
Положення про порядок навчання студентів в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу за індивідуальним графіком – 2022
Положення про навчальний полігон бурового та нафтопромислового обладнання в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про проведення практик здобувачів фахової передвищої освіти Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення про студентське самоврядування в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Положення про про соціальний захист студентської молоді Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення про робочу програму навчальної дисципліни Дрогобицького  фахового  коледжу  нафти і газу – 2022
Положення про силабус навчальної дисципліни – 2022
Положення про організацію навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни – 2022
Положення про конкурсний відбір на посаду директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, що надаються Дрогобицьким фаховим коледжем нафти і газу – 2022
Положення про організацію фізичної культури, фізичного виховання та масового спорту Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про анкетування учасників освітнього процесу
Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу за результатами підсумкового контролю знань
Положення про диплом фахового молодшого бакалавра з відзнакою у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про роботу батьківського комітету Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про самостійну роботу студентів-2023
Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу освітніх програм у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газ-2023
Положення про академічні відпустки та повторне навчання у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу-2023
Положення про центр професійного розвитку в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про апеляційну комісію Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2024
Положення про приймальну комісію Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2024
Положення про проведення співбесіди в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2024
Положення про господарський підрозділ Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
Вимоги до мотиваційних листів вступника Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу -2024
Положення про організацію освітнього процесу у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про дуальну форму здобуття освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про практичну підготовку здобувачів освіти у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2024
Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти  у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2024
Положення про порядок навчання здобувачів освіти в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу за індивідуальним графіком – 2024
Концепція освітньої діяльності Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2024
Правила внутрішнього трудового розпорядку Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2024
Стандарт підприємства (ПРОЄКТ) – 2024

 


Інша нормативна документація:

Стратегія забезпечення якості освіти в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу – 2022
Стратегія розвитку кадрового потенціалу – 2022
Статут студентської ради
Кошторис на 2024 рік
Звіт про використання та надходження коштів за 2023 рік
Тарифікаційні списки педагогічних та інших працівників Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу на 2023/2024 н.р. з 01.01.2024
Штатний розпис – 2024
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Інформація про надходження благодійної допомоги за 2023 рік
Колективний договір- 2024
Організаційна структура Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Наказ про затвердження складу Наглядової ради Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу – 2022
Наказ про призначення директора коледжу – 2022
Наказ про виконання стратегічних цілей коледжу на 2023-2024 н.р.
Звіт про діяльність Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу у 2022-2023 н.р.
Звіт директора про управлінську діяльність за 2023 рік
Звіт про результати виконання стратегічних цілей коледжу на 2022-2023 н.р.
Інструкції з безпеки життєдіяльності на час дистанційного навчання
Інструкція дій учасників освітнього процесу за сигналом оповіщення “Увага всім! Повітряна тривога!” – 2022
АНТИКОРУПЦІЙНА  ПРОГРАМА Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу на 2022-2023 роки
Додаткова інформація для інформування про виявлені факти корупції в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
ПЛАН ЗАХОДІВ щодо попередження корупційних проявів та зловживань на 2022-2023 навчальний рік в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу
ПЛАН виховної, спортивно-масової роботи на період воєнного часу (2023 – 2024 навчальний рік)
ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 навчальний рік