Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325
  • Головна
  • Перелік спеціальностей та освітніх програм

Перелік спеціальностей та освітніх програм:

Фахова передвища освіта (фаховий молодший бакалавр)

Шифр та назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми
073. Менеджмент

Підприємництво і логістика

Організація виробництва

274. Автомобільний транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

185. Нафтогазова інженерія та технології

Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів

Буріння свердловин

Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

Експлуатація нафтових і газових свердловин

051. Економіка

Економіка підприємства

103. Науки про Землю

Розвідування нафтових та газових родовищ

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропостачання

142. Енергетичне машинобудування

Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод

161. Хімічні технології та інженерія

Хімічна технологія переробки нафти і газу

174. Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

193. Геодезія та землеустрій

Землевпорядкування


Початковий рівень вищої освіти (молодший бакалавр)

Шифр та назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми

Перший (бакалаврський) рівень

Шифр та назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми

Спеціальності( Деталі )