Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Історія навчального закладу

Дрогобицький коледж нафти і газу заснований як Дрогобицький нафтовий технікум 20 січня 1945 року наказом № 58 Народного Комісара нафтової промисловості. За час свого існування навчальний заклад підготував понад 20 тисяч спеціалістів для нафтової, газової, нафтопереробної промисловості.

Перший випуск спеціалістів відбувся в 1948 році.

Враховуючи збільшення потреб в спеціалістах для  нафтових підприємств Прикарпаття, в 1953 році було відкрите вечірнє відділення з філіалом у м. Бориславі, на якому велась підготовка спеціалістів без відриву від виробництва з спеціальностей: “Експлуатація нафтових і газових свердловин” та “Технологія нафти й газу”.

В 1957 році  до Дрогобицького нафтового технікуму був приєднаний  Львівський нафтопромисловий технікум.

В 1958 році було відкрите заочне відділення, на якому велась підготовка спеціалістів з спеціальностей “Буріння нафтових і газових свердловин”, “Експлуатація нафтових і газових свердловин”, “Обладнання нафтових і газових  промислів” та “Хімічна технологія нафти й газу”.

В 1959 році був відкритий Долинський філіал  вечірнього відділення, на якому проводилась підготовка спеціалістів з спеціальностей: “Експлуатація нафтових і газових свердловин”, “Обладнання нафтових і газових промислів”  та “Планування на підприємствах нафтової й газової промисловості”.

В зв’язку із зменшенням кількості вступників на вечірнє відділення з числа працівників нафтовидобувних та бурових підприємств в 1973 році був закритий Бориславський філіал, а в 1975 році і Долинський філіал.

В 1997 році Дрогобицький нафтовий технікум отримав ліцензію на право підготовки фахівців на рівні кваліфікаційних вимог  до молодшого спеціаліста з спеціальностей  “Економіка підприємства” та  “Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ”.

В даний час у навчальному закладі проводиться підготовка фахівців практично з усіх спеціальностей для нафтогазовидобувної та переробної промисловості.

Відповідно до рішень ДАК від 26 грудня 2006 року, протокол № 64, Міністерством освіти і науки України визнано Дрогобицький нафтовий технікум акредитованим за статусом вищого навчального закладу першого рівня  з видачею сертифікату про акредитацію серія РД-І № 143345 та  ліцензії серія АВ № 482982 на право надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

У 2012 році перейменовано Дрогобицький нафтовий технікум у Державний вищий навчальний заклад “Дрогобицький коледж нафти і газу” наказом №870 міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.12 р.

У 2020 році Державний вищий навчальний заклад “Дрогобицький коледж нафти і газу” перейменовано у Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу.