Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Інформаційно-ресурсний центр


Про структурний підрозділ:

Інформаційно-ресурсний центр (далі – ІРЦ) є структурним підрозділом Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу та функціонує як інформаційнометодична структура та платформа освітнього середовища, яка створює сучасні умови для очної, дистанційної та додаткової освіти, концентрує освітні, дидактичні і методичні ресурси, чим забезпечує рівний доступ до якісної сучасної освіти, інформаційних, матеріально-технічних, науково-практичних і навчальноекспериментальних ресурсів з метою досягнення ефективності освітніх
результатів.

Діяльність ІРЦ полягає у здійсненні науково-методичного та інформаційного супроводу діяльності викладачів, інформаційно-методичного забезпечення навчально-пізнавальної діяльності студентів, впровадження сучасних ефективних форм роботи для створення інноваційного освітнього простору, підвищення якості освітньої діяльності, здійснення дистанційного методичного супроводу творчих проєктів, педагогічних експериментів, організації ресурсної бази з навчальної, методичної, наукової літератури, ініціації співробітництва та взаємодії суб’єктів освітньої діяльності


 

У структурі ІРЦ функціонують наступні підрозділи:

 


 

Працівники підрозділу:

  • Куценко Ірина Володимирівна – інженер І категорії;
  • Бережанський Володимир Володимирович – інженер комп’ютерних систем;
  • Матковський Ростислав Богданович – інженер комп’ютерних систем;
  • Лучечко Марта Василівна – інженер І категорії;
  • Федів Оксана Ярославівна – адміністратор ЄДЕБО;
  • Паращак Уляна Романівна – адміністратор бази даних;
  • Ковба Марія Богданівна – адміністратор бази даних;
  • Шимко Уляна Ярославівна – лаборант;
  • Багній Мар’яна Євгенівна – лаборант;
  • Лудин Олександра Романівна – секретар.

 


 

Нормативні документи:

ПОЛОЖЕННЯ про інформаційно-ресурсний центр

 


Додаткова інформація та оголошення:

у розробці