Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325
  • Головна
  • Новини
  • Зустріч розробників освітньо-професійних програм зі стейкхолдерами і здобувачами освіти

Зустріч розробників освітньо-професійних програм зі стейкхолдерами і здобувачами освіти


Студентоцентрична орієнтація освітньо-професійних  програм (ОПП), що забезпечуються комісією «Нафтогазової інженерії та технологій і автомобільного транспорту» передбачає необхідність публічного їх обговорення у комунікації з роботодавцями (стейкхолдерами). Для цього відбулись зустрічі між розробниками освітньо-професійних програм, стейкхолдерами і здобувачами освіти.

ОПП «Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ»

Підготовка фахових молодших бакалаврів з нафтогазової інженерії та технологій   за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» з учасниками освітнього процесу, зокрема студентами гр.20-Тр-1 та начальником МТД ЛВДС «Дрогобич»  Ярославом Федьківом.

Ярослав Федьків  відзначив позитивні  сторони ОПП, а саме:

– професійно-орієнтоване навчання;

– комплекс спеціальних компетентностей необхідних для розв’язування типових спеціалізованих задач і практичних проблем.

Голова комісії також ознайомила з рецензією-відгуком Федьківа Я. на ОПП.

У свою чергу, здобувачі освіти   відмітили гарний підбір освітніх компонентів для вільного вибору здобувачами освіти, особливо зацікавили освітні компоненти, що забезпечують спеціальні компетентності, а також запропонували надавати коротку характеристику змісту освітніх компонентів вільного вибору.

Загалом усі учасники зійшлися на думці, що освітньо-професійна програма «Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ» підготовки фахових молодших бакалаврів з нафтогазової  інженерії та технологій і зацікавить  потенційних абітурієнтів і роботодавців.

 

ОПП «Експлуатація нафтових і газових свердловин»

Підготовка фахових молодших бакалаврів з нафтогазової інженерії та технологій   за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

з учасниками освітнього процессу та менеджера з інтегрованого управління родовищами «Борислав» ПАТ «Укрнафта» Олександром Мельниковим.

За результатами спільної роботи вносяться пропозиції щодо модернізації ОПП в частині посилення професійних  компетентностей і досягнення результатів навчання. Задіяні в освітньому процесі стейкхолдери ОПП представляють інтереси провідних підприємств нафтогазової галузі, установ, організацій та науково-освітніх закладів України.

За рекомендацією та участю стейкхолдерів створено та розширено каталог вибіркових компонент, посилюються професійні  компетенції здобувачів освіти, систематично проводяться практичні тренінги та онлайн-семінари.

Результатами співпраці зі стейкхолдерами є реалізація здобувачами освіти отриманих знань, навиків та вмінь з подальшим працевлаштуванням та продовженням особистісного професійного розвитку. Здобувачі мають перспективи працевлаштування.

 

ОПП«Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів»

Підготовка фахових молодших бакалаврів з нафтогазової інженерії та технологій   за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» з учасниками освітнього процессу, в складі студента групи 19-М-1, розробникими ОПП та старшим механіком сектору головного механіка Стрийського відділення бурових робіт філії головного управління «Укрбургаз» Шиманським Сергієм Олександровичом.

Метою цієї зустрічі було обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів» підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Представив проект освітньо-професійної програми, її зміст і структуру голова робочої групи з розробки освітньо-професійної програми «Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів», викладач комісії нафтогазової інженерії та технологій і автомобільного транспорту Тарас Яців.

Він зокрема відзначив активну роботу членів робочої групи, наголосив на співпраці робочої групи з представниками виробництва та закладів вищої освіти, які готують фахівців даної спеціальності.

Сергій Шиманський відзначив, що запропонована освітньо-професійна програма надає змогу підготувати фахового молодшого бакалавра з нафтогазової інженерії та технологій оскільки в ній  представлені необхідні освітні компоненти, що формують відповідні компетентності передбачені для фахівців даної спеціальності. Також Сергій Шиманський зазначив, що дана освітньо-професійна програма є практично-орієнтована, а циклова комісія має належну матеріально-технічну базу для набуття здобувачами освіти відповідних практичних навичок.

Студент групи 19-М-1 Віталій Угера вказав, що позитивним в даній освітньо-професійній програмі є те, що здобувачі освіти мають можливість самостійно вибирати певні світні компоненти.

Підвівши підсумок учасники зустрічі зійшлись на думці, що запропонована освітньо-професійна програма «Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів» може бути впроваджена в освітній процес для підготовки фахових молодших бакалаврів з нафтогазової інженерії та технологій за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології».