Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Обговорення освітньо-професійних програм


26 квітня 2024 року викладачами циклової комісії хімічних технологій та інженерії проведена зустріч з учасниками освітнього процесу з метою обговорення освітньо-професійної програми «Хімічна технологія переробки нафти і газу» спеціальності 161. Хімічні технології та інженерія.

Учасники зустрічі виділили структурну та логічну побудову переліку та обсягу обов’язкових компонентів, що забезпечує набуття здобувачами освіти  необхідних компетентностей зі спеціальності 161. Хімічні технології та інженерія.

Здобувачі освіти Іван КОСТЕНКО та Руслан КЛИМЕНКО подали пропозицію доповнити навчальний план вибірковою освітньою компонентою, що пов’язана з комп’ютерною графікою. Вони зауважили, що нова освітня компонента дозволить глибше вивчити інновації цифрового світу та допоможе у виконанні графічних частин курсових проєктів.

Голова циклової комісії хімічних технологій та інженерії Віра БУГІР висловлює подяку здобувачам освіти за щиру бесіду, оскільки кожна така зустріч сприяє подальшому удосконаленню освітньо-професійної програми.