Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Стейкхолдери з нами!


14 грудня у ДФКНГ відбулася зустріч студентів спеціальності 051 Економіка і 073 Менеджмент, викладачів циклової комісії економіки підприємства та менеджменту, адміністрації коледжу – заступником директора коледжу з навчальної роботи Марією Шимко, заступником директора коледжу з практичної підготовки Ярославом Савчином з представниками бізнесу – засновником і директором мережі ресторанів “Your Burger” Олегом Лехушем, засновником і директором ТзОВ “Mazhura” Олександром Журавлем, канд. екон. наук, доцентом, старостою м.Стебник, с.Болехівці та с.Нове Село Тарасом Городиським, канд. екон. наук, доцентом Ддпу Ім. Івана Франка, гарантом ОПП “Менеджмент інноваційної діяльності” Павлом Скотним, на якій обговорювалися питання практичної підготовки студентів ОПС фаховий молодший бакалавр за ОПП “Економіка підприємства” та ОПП “Організація виробництва”. Присутні Олег Лехуш та Олександр Журавель ознайомили здобувачів освіти з основними напрямами діяльності їхніх фірм, наголосили на важливості практичної підготовки та особливостях роботи майбутніх фахівців зазначених спеціальностей. Тарас Городиський поінформував присутніх про види економічної діяльності регіону, потребу фахівців для діючих виробничих підприємств, акцентував увагу на необхідності здобуття фахових компетентностей у сфері інформаційних технологій, володіння іноземними мовами, здатності вирішувати економічні та організаційні питання у сфері виробництва за умов невизначеності та ризику для майбутніх фахівців. Павло Скотний наголосив на важливості продовження освіти за визначеними спеціальностями у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка для здобуття першого рівня вищої освіти бакалавр. Студенти були активними, і за цікаві запитання отримали бонуси – акційні карти лояльності від фірми “Your Burger”.