Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325
  • Головна
  • Новини
  • ЗВІТ ПРО УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В.О. ДИРЕКТОРА БАБ’ЯКА М.М.

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В.О. ДИРЕКТОРА БАБ’ЯКА М.М.


У середу, 11 лютого 2014 року, у Дрогобицькому коледжі нафти і газу відбулися Збори трудового колективу, на яких заслухали декілька важливих питань про діяльність навчального закладу, серед них – звіт в.о. директора коледжу Мирона Михайловича Баб’яка про управлінську діяльність за 2014 рік. На зборах були присутні представники засобів масової інформації Дрогобицького регіону та керівництво міста в особі секретаря міської ради, виконуючого обов’язки міського голови Метика Тараса Михайловича.

Збори розпочалися  з хвилини мовчання, якою усі присутні вшанували пам’ять загиблих героїв сьогодення. Свій виступ керівник навчального закладу розпочав інформацією про те, що колектив коледжу сьогодні працює в умовах змін і структурних освітніх реформ та правової невизначеності. З одного боку, прийнятий Закон України «Про вищу освіту», який (за висловом Міністра освіти і науки С.М. Квіта) відсікає коледжі від «Вищої освіти», а з другого – Закони «Про освіту» та «Професійну освіту» у стадії розробки.

Все це значно ускладнює стратегічне управління коледжем. Серед факторів, які стримують розвиток коледжу, є невизначеність тренду розвитку нафтогазової галузі, 100% зношеність основних фондів, фінансова недосконалість та залежність від казначейства, тендерна система закупівель, відсутність умов для внутріфірмового підприємства, демографічний фактор та інші.

В.о. директора зазначив, що, критично оцінивши цивілізаційні виклики в освіті, колектив не має іншої альтернативи, як шлях інноваційного розвитку. Згадавши про основні досягнення у 2014 році, керівник навчального закладу подякував усьому колективу за плідну його роботу.

У своїй доповіді М.М. Баб’як представив інформацію за усіма сферами діяльності навчального закладу, а саме: загальна характеристика навчального закладу; формування контингенту студентів; зміст підготовки фахівців; організаційне та науково-методичне забезпечення; кадрове забезпечення навчально-виховного процесу; матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу; виховна робота та розвиток студентського самоврядування; фінансово-господарська діяльність; розвиток соціальної сфери та якість підготовки та використання випускників.

В.о. директора зазначив, що важливою ділянкою у формуванні контингенту студентів на сьогоднішній день є профорієнтаційна робота. У даному напрямку налагоджена співпраця із 10-ма районними відділами освіти 3-х областей (Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської). Така система профорієнтаційної роботи забезпечила 100% виконання державного замовлення у 2014 році. Конкурс по коледжу становив у середньому 3,6 особи на 1 державне місце.

Окремо в.о. директора зупинився на питанні змісту підготовки фахівців, організаційному та науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу. Проінформував про нововведення в даному напрямку, про новостворені підрозділи та робочі групи (інформаційно-комп’ютерний центр, моніторингову групу, школу молодого викладача, психологічну службу), охарактеризував роботу методичного кабінету та бібліотеки навчального закладу.

У питанні про кадрове забезпечення в.о. директора зазначив, що навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 106 педагогічних працівників. У коледжі працює 7 кандидатів наук, з яких 2 –  за сумісництвом. 42,5% викладацького складу має педагогічний стаж понад 20 років (46 осіб). Чисельність викладачів пенсійного віку на кінець 2014 року становить 34 особи (32 %).  Середній вік викладачів складає 45,4 роки.

У 2014 році атестовані 16 педагогічних працівників. За результатами атестації присвоєні кваліфікаційні категорії:
–            «спеціаліст першої категорії» – 3 особам;
–            «спеціаліст другої категорії» – 3 особам.
Визнано, що відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям:
–            «спеціаліст вищої категорії» – 7 особам;
–            «спеціаліст першої категорії» – 3 особам;
педагогічне звання:
–            «Викладач-методист» – 2 особи.

Окремо керівник навчального закладу озвучив питання про науково-дослідну роботу в коледжі, яка здійснюється за такими основними пріоритетними напрямами:
–            прогнозування надійності і довговічності магістральних трубопроводів;
–            підвищення працездатності обладнання спуско-підіймального комплексу бурових установок і кранів;
–            ефективність та енергоощадність технічних і технологічних систем;
–            теорія і методика економічного та екологічного виховання молоді;
–            інноваційні підходи в управлінні освітніми системами.

Наукова діяльність працівників коледжу висвітлена  на 23 наукових конференціях, а також у публікаціях у 27 наукових журналах як в Україні, так і за кордоном. Працівники коледжу отримали 6 патентів на винахід.

У питанні про матеріально-технічне забезпечення М.М. Баб’як перелічив усі досягнення 2014-го року: заміна вікон та дверей, придбання комп’ютерної та оргтехніки, впровадження бухгалтерської програми 1С:Бухгалтерія, оновлення парт та крісел, встановлення керамічної плитки в корпусах навчального закладу, поточні ремонти аудиторій, лабораторій та кабінетів та актової зали, проведення паспортизації навчальних корпусів та інше.

Озвучуючи дане питання, в.о. директора М.М. Баб’як висловив подяку меценатам навчального закладу, які допомогли досягнути таких результатів в оновленні матеріально-технічного забезпечення навчального закладу, окремо висловив подяку керівнику НГВДУ м. Борислава Михайлишину І.Б.

Доповідаючи про виховну роботу, керівник Дрогобицького коледжу нафти і газу представив завдання педагогічного та студентського колективу у даному напрямку – це утвердження у свідомості високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової духовної спадщини, збереження духовно-морального розвитку студентів, виховання патріотизму, високої політичної культури та трудової моралі, впровадження здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично-здорової та духовно багатої особистості, господаря своєї Батьківщини.

Для колективу була представлена інформація про фінансово-господарську діяльність коледжу. Керівник навчального закладу проінформував, що всі надходження загального та спеціального фонду бюджету 2014 року спрямовувалися за цільовим призначенням, згідно з кошторисом витрат. Заборгованості із заробітної плати, стипендії та оплати комунальних послуг у звітному періоді не було. Успішно проводилися розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками, своєчасно вносилися платежі до бюджету, дотримувалися порядку обслуговування і використання бюджетних коштів, вживали заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати. М.М. Баб’як зазначив, що детальна інформація про фінансово-господарську діяльність навчального закладу доступна для ознайомлення і розміщена на інформаційних стендах методичного кабінету.

У звітному  періоді, як зазначив в.о. директора, для належного функціонування навчального закладу  важливе місце відводилось  соціальній сфері. Була представлена інформація про матеріальну допомогу та премії працівникам, про кількість і розмір стипендій, які отримали студенти коледжу.

Завершив свою доповідь в.о. директора інформацією про якість підготовки  та використання  випускників, зазначивши, що у 2014 році 74,5% випускників Дрогобицького коледжу нафти і газу продовжили навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV ступенів за скороченим терміном навчання за інтегрованими навчальними планами.

Після виступу керівника навчального закладу та обговорення колективом результатів його роботи було проведено голосування, за результатами якого 98,8%  працівників оцінили позитивно роботу в.о. директора М.М. Баб’яка.

Заслухавши звіт, зі своєї сторони оцінив роботу керівника та колективу Дрогобицького коледжу нафти і газу гість зборів, в.о. голови міста, секретар міської ради Метик Тарас Михайлович. Він наголосив, що в таких особливо важких умовах життя в Україні колектив коледжу активно та позитивно впливає на життя міста Дрогобич. Працівники та студенти Дрогобицького коледжу нафти і газу постійно надають допомогу та всіляко підтримують українську армію, зберігають активну життєву позицію у громадському житті міста. Представник керівництва міста вручив в.о. директора Баб’яку М.М., в знак подяки та оцінки проведеної роботи, відповідну грамоту.

Після цього колектив коледжу приступив до розгляду інших поточних питань діяльності навчального закладу.