Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

IV З’ЇЗД СПІЛКИ БУРОВИКІВ УКРАЇНИ


В роботі з’їзду взяли участь 125 представників з різних регіонів України від академічної, університетської та галузевої науки, підприємств геологорозвідувальної, видобувної та гірничої галузей, екології, аналітичних центрів, ЗМІ.
Серед учасників з’їзду академіки НАН України, академіки інших академій, доктори і кандидати наук, керівники академічних інститутів, університетів, коледжів, компаній, підприємств, підприємці, фахівці, студенти, що свідчить про високий науковий і фаховий професійний рівень цього поважного зібрання.
Із звітом про діяльність Спілки за період 2018 – 2023 рр. виступив голова правління Володимир Калинович.
Про основні напрями діяльності на 2023 – 2028 рр. доповів президент Спілки Анатолій Вдовиченко.
За звітний період з метою захисту інтересів своїх членів, діяльність яких пов’язана із вивченням, освоєнням та раціональним використанням потенціалу земних надр і їх охороною, виконуючи статутні завдання було здійснено 115 значимих заходів, зокрема 25 засідань круглих столів, на яких розглядались питання відродження та розвиток вітчизняних науки і виробництва, формування і реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення і раціонального освоєння надр, підвищення ефективності розвідувальних, видобувних і переробних галузей, наукових досліджень та підготовки кадрів.
Круглі столи відбулись в таких організаціях: Інститут геологічних наук та Інститут надтвердих матеріалів НАН України, Державна комісія України по запасам корисних копалин, НУ «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», НТУ «Дніпровська політехніка», НТП «Бурова техніка», Дрогобицький долотний завод, ТОВ «Діскавері – Бурове обладнання», Дрогобицький коледж нафти і газу.
В роботі круглих столів та реалізації їх рішень залучались відомі діячі галузі, науковці і аналітики.
За результатами обговорень на засіданнях круглих столів приймались рішення, які оприлюднювались в ЗМІ, розповсюджувались в соціальних мережах та обговорювались широким колом фахівців і громадськістю.
За матеріалами круглих столів у відомому виданні «Дзеркало тижня. Україна» були оприлюднені такі значимі статті:
Альтернативні джерела енергії: наслідки законодавчих прогалин;
Нова теорія про відновлюваність, невичерпність і екологічність глибинних нафтогазових ресурсів;
Що перешкоджає розвитку газовидобутку в Україні?;
Проект Кодексу про надра, краще якого не було б;
Торф як альтернативне паливо. Розвінчуємо міфи.
Після ретельного і всебічного обговорення направлялись відповідні звернення до органів законодавчої і виконавчої влади та відповідних керівників компаній, установ та організацій, в компетенцію яких входить вирішення піднятих питань.
Найбільш масштабним і результативним заходом, здійсненим за ініціативи Спілки стало звернення до РНБО з вимогою усунення недоліків у новому проекті Закону України «Про надра». В результаті цей проект не був допущений до розгляду у Верховній Раді та направлений на повне переформатування.
Спілкою подані пропозиції стосовно удосконалення діяльності Державної геологічної служби та надр України.
За останні 30 років у цій службі недоцільно відбулись 4 реорганізації. Керівники мінялись в середньому через 3 роки. В законодавчих актах здійснювались щорічно до 10 необґрунтованих правок. Як наслідок не вирішуються, а створюється нові проблеми, вноситься плутанина та знищується геологічна галузь, неефективно використовується мінерально-сировинний потенціал, скорочується видобуток нафти і газу та інших корисних копалин, які забезпечують незалежність та безпеку країни.
Із над важливого органа центральної виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення і раціонального використання надр, геологічна служба перетворилась у лавку з продажі ліцензій.
Спілкою були запропоновані кращі світові практики діяльності геологічних служб. Так геологічна служба Норвегії без змін існує з 1858 р. За 163 роки змінилось всього 6 керівників. Середній термін перебування керівника – 27 років, найбільший – 38. І ніхто не збирається там щось кардинально змінювати – все випробувано часом. В США геологічна служба існує без змін з 1879 р. Цей позитивний приклад Україна чомусь не наслідує, хоча всюди нестямно галасує про євро інтеграцію.
З’їздом були затверджені основні напрями діяльності, які були були визначені на Всеукраїнській нафтогазової конференції у 2009 р. і залишаються незмінними: Україна має достатній потенціал, щоб бути незалежною і високо розвинутою країною світового рівня, відсутнє одне – політична воля влади.
За 15 років мало що змінилось. Замість того, щоб в першу чергу, розумно використовувати те, що просто і доступно, витіювато вишукуються шляхи складні і ефемерні. які не розвивають а нещадно руйнують країну.
Головними напрямами діяльності визначено:
– вивчення та розумне освоєнню безмежного, економічного і екологічного потенціалу земних надр;
– формування нового наукового світогляду суспільства на основі сучасних геологічних знань про процеси, які відбуваються в земних надрах, і їх впливу на глобальні екологічні зміни і життєдіяльність суспільства та переконання суспільства і влади у над важливості геологічної, а також усіх інших галузей, пов’язаних із освоєнням потенціалу земних надр, у вирішенні основних соціально-економічних і екологічних проблем.
Все, що пов’язано із раціональним освоєнням потенціалу земних надр розглядати в першу чергу, як екологічний захід, а потім уже видобуток корисних копали. Усе шкідливе необхідно сховати у надра, із яких вилучити усе корисне, а на земній поверхні створити райські умови.
При таких підходах важливого значення набувають такі види робіт як буріння свердловин, гірничі роботи та інші пов’язані із ними.
В обговореннях виступили: академік НАН України Віталій Старостенко; президент Спілки геологів України, к.г.н. Павло Загороднюк; заступник директора Інституту надтвердих матеріалів, д.т.н., професор Олександр Бочечка; заступник директора Інституту геологічних наук, д.г.н., професор Ігор Багрій; професор Києво-Могилянської академії, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев; зав. відділом Інституту геологічних наук, д.г.н. Олена Ремезова; президент УНГА, д.ф.м.н., професор Олександр Петровський; ректор Івано-Франківського університету нафти і газу, д.т.н., професор Ігор Чудик; директор асоціації «Нафта і Газ» Юрій Нагорняк; секретар НТР «Держгеонадр», к.т.н. Іван Мартиненко; експерт нафтогазовї галузі, к.т.н. Володимир Стасенко; головний секретар УНГА, к.г.н. Анатолій Коваль; керівник енергетичних програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Ігор Стукаленко,
директор Дрогобицького коледжу нафти і газу Юрій Хомош; доцент НТУ «Дніпровська політехніка”, к.т.н. Андрій Ігнатов; доцент НАДУ, к.ф.н. Григорій Борщ; викладач КГРТ Олександр Шамрай, студент НТУ «Дніпровська політехнікаи» Іслам Аскеров, співробітник Барселонського інституту геології, к.г.н. Ганна Левенцева.
За результатами обговорення було ухвалено рішення про затвердження звіту та основних напрямів подальшої діяльності.
На з’їзді був обраний керівний склад Спілки.
Президентом Спілки обрано Анатолія Вдовиченко, головою правління -Володимира Калиновича, першим заступником голови правління – Віталія Вітрика. Заступниками стали ректори профільних вишів: Полтавської політехніки – Володимир Онищенко, Дніпровської політехніки – Олександр Азюковський і Івано-Франковського університету нафти і газу – Ігоря Чудика. Членами правління обрано директорів коледжів: Полтавського – Івана Бадулу, Дрогобицького – Юрія Хомоша, Київського – Лесю Тонконоженко, а також директора представництва КЗБТ у Польщі – Михайла Малова і директора ТОВ «Гідрогеосервіс» (м. Одеса) – Юрія Діденка.
Медаллю за заслуги у розвитку бурової справи були нагороджені: Віталій Данилко, Ігор Чудик, Степан Козицький, Михайло Магун, Олександр Бочечка, Микола Бондаренко, Олександр Соколов, Ігор Гук, Іван Бадула, Іван Тимчук, Ярослав Савчин, Геннадій Рябцев.
Автор: президент Спілки Буровиків України Анатолій Вдовиченко.