Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ!


Всеукраїнська науково-практична конференція “НАФТА І ГАЗ. НАУКА-ОСВІТА-ВИРОБНИЦТВО: ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ”

Мета конференції

Обговорення актуальних питань та проблем функціонування нафтогазової галузі України в умовах воєнного стану та післявоєнний період, потреб у підготовці кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для галузі.

Основні напрямки (секції) конференції:

  • Нафтогазова інженерія та технології.
  • Науки про Землю.
  • Галузеве машинобудування.
  • Управління, інновації та економіка.
  • Теорія і методика професійної освіти.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: https://docs.google.com/document/d/1EGJu4XwbivQGZuRz4iX8Q9rCXO-oy6vKn7WZ-mjJyls/edit?usp=sharing

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма участі: очна та дистанційна.

Місце проведення конференції: Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57. Для учасників, які беруть участь у роботі конференції дистанційно, посилання на приєднання буде надіслано після реєстрації.


Склад організаційного комітету:

Голова – Хомош Ю.С., к.е.н., доцент, директор коледжу;
Секретар – Малик В.Я., к.т.н., доцент, помічник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків;

Члени:

– Шимко М.Ю., заступник директора з навчальної роботи;
– 
Андибур А.П., к.е.н., завідувач бурового відділення;
– 
Яців Т.В., завідувач відділення нафтогазової інженерії та технології;
– 
Савчин Я.М., завідувач навчально-виробничої практики;
– 
Павлюк Г.М., завідувач відділення технології, автоматизації та економіки;
– 
Зінкевич В.І., к.с.-г.н., завідувач відділення природничих наук, автомобільного транспорту та електричної інженерії;
– Даниляк Т.В., голова циклової комісії нафтогазової інженерії та технологій і автомобільного транспорту;
– 
Куценко І.В., інженер І категорії інформаційно-ресурсного центру, відповідальний секретар приймальної комісії.


Для участі в конференції необхідно:

1. Заповнити електронну форму заявки учасника (для кожного учасника конференції заповнюється окрема заявка);

2. Надіслати на електронну скриньку оргкомітету dkngkonf@ukr.net тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Кінцевий термін подачі матеріалів на конференцію  –  10 травня 2023 року

Збірник матеріалів буде опублікований на сайті коледжу після роботи конференції, а сертифікати учасника надіслані на поштову адресу, вказану у заявці. Подані матеріали до збірника перевіряються на плагіат.

Організаційні внески для участі у конференції становлять 200 грн. Перевищення обсягу публікації (більш ніж 5 сторінок) оплачується додатково у розмірі 30 грн. за кожну наступну сторінку.


Вимоги до оформлення тез доповідей:

Обсяг  –  до  5  стор.  формату  А-4  у текстовому  редакторі  Microsoft  Word;  шрифт –  Times  New  Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ  – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді,  власне ім’я та прізвище автора(ів) (шрифт  –  напівжирний, прізвище великими літерами);  посада, навчальний заклад, місто, де знаходиться навчальний заклад, держава (шрифт  –  курсив);  назва  статті  (великі літери, шрифт – напівжирний); основний текст.

Сторінки не нумеруються. Список використаних джерел оформлюється в  кінці  тексту  під  назвою «Список використаних джерел» згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Наприклад:


Михайло ІВАНЧУК
викладач циклової комісії гірництва
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу,
м. Дрогобич, Україна

 

ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЇ КАРПАТ

Основний текст.

Список використаних джерел:


Контакти:

Технічний секретар конференції Малик Володимир Яркович, к.т.н., доцент
тел.: +38 067 7921911
e-mail: dkngkonf@ukr.net

Оргкомітет вдячний за поширення інформації щодо проведення конференції серед колег та всіх зацікавлених осіб.


Реквізити для сплати організаційного внеску за участь у конференції:

Одержувач: БФ «ОСВІТА НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ» 

Код: 39340418 

р/р UA383204780000026002212001756 

Банк одержувача: АТ «УКРГАЗБАНК» 

Призначення платежу: за участь у конференції від ПІП.


– ПОДАТИ ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ –