Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Бішко Олег Володимирович


Загальна інформація:

Посада: викладач.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: спеціаліст вищої категорії.

Навчальні дисципліни: технічне обслуговування, ремонт і монтаж бурового і нафтопромислового устаткування; бурове устаткування; проектування професійного успіху; агрегати для технологічних процесів у нафтовій галузі.

Освіта:

У 1994 році закінчив середню школу с. Рихтичі, Дрогобицької районної державної адміністрації, Львівської області.

У 1998 році закінчив навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю «Технічне обслуговування і ремонт нафтових і газових промислів»і здобув кваліфікацію техніка-механіка освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

З 1998 по 2003 роки навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів» та здобув кваліфікацію інженер-механік освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

З 2011 по 2012 роки, навчався в Івано-Франківському національному технічному університетінафти і газу і отримав повнувищуосвіту за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів» та здобув кваліфікаціюінженер-механік освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Науково-методична робота:

Автор публікації:Особливості організації лабораторно-практичних занять як одного із напрямків практичної підготовки студентів технічних спеціальностей /О.В. Бішко /Нафта і газ. Наука – Освіта – Виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Дрогобич, 18-19 квітня 2018 р.). – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – 183 с. – ст. 171-177.

Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: «Технічне обслуговування, ремонт і монтаж бурового і нафтопромислового устаткування», «Бурове устаткування», «Проектування професійного успіху», «Агрегати для технологічних процесів у нафтовій галузі».

Додаткова інформація:

Е-mail: olegbishko79@gmail.com, bishko_79@ukr.net.