Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Зінкевич Василь Іванович


Загальна інформація: 

Посада: викладач, завідувач відділення природничих наук, автомобільного транспорту та електричної інженерії.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Навчальні дисципліни: основи сільськогосподарського виробництва; основи планування сільських населених пунктів; облік земель і звітність.

Освіта:

Львівська академія ветеринарної медицини, 1994 р. Спец.: Ветеринарна медицина. Лікар-ветеринарної медицини.

ДП Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів, 2007 р. Спец.: «Облік і аудит». Економіст, спеціаліст з обліку і аудиту.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017 р., спеціальність:«Управління навчальним закладом». Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

Науково-методична робота:

Автор понад 40 публікацій у міжнародних та українських виданнях

Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін.

Додаткова інформація:

zinkevych1971@gmail.com