Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Малик Володимир Яркович


Загальна інформація:

Посада: викладач.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: кандидат технічних наук, доцент, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.

Навчальні дисципліни: експлуатація компресорних станцій; корозія і неруйнівний контроль обладнання; проектування об’єктів нафтової і газової промисловості; основи технології ремонту автомобілів.

Освіта:

У 1991 році закінчив середню школу №2 м. Дрогобич, Львівської області.

З 1991 по 1995 рік навчався в Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю «Технічне обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів», та здобув кваліфікацію «технік-механік».

У 1999 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів», кваліфікація «Інженер-механік»,

З 1999 по 2002 рік навчався в аспірантурі Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.

У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини». Тема дисертації: «Динамічний аналіз процесів гальмування в талевій системі бурової установки»,

З 2010 по 2011 рік навчався в Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Управління навчальним закладом», кваліфікація «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

З 2010 по 2012 рік навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Газонафтопроводи і газонафтосховища», кваліфікація «Інженер-механік із газонафтопроводів та газонафтосховищ»

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нафтогазового обладнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,

з 2018 року академік піднімально-транспортної академії наук України.

Науково-методична робота:

Автор понад 40 публікацій. Сфера наукових інтересів – методи та засоби підвищення працездатності обладнання спуско-підіймального комплексу бурових установок, надійність талевих систем піднімально-транспортних машини.

Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: «Експлуатація компресорних станцій», «Корозія і неруйнівний контроль обладнання», «Проектування об’єктів нафтової і газової промисловості», «Основи технології ремонту автомобілів».

Додаткова інформація:

Е-mail: drreg@ukr.net, drreg@dkng.net.ua

Профіль у Facebook: https://www.facebook.com/volodymyr.malyk/

https://www.facebook.com/groups/725010558021301

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1405-2736

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=J_11cOYAAAAJ&hl=ru