Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Мінчак Нінель Джемалівна


Загальна інформація:

Посада: помічник директора з кадрової роботи, викладач.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії.

Навчальні дисципліни: економіка і нормування праці; фінанси підприємства; проєктний аналіз; діловодство; економічна теорія.

Освіта:

У 1983 р. закінчила Трускавецьку середню школу № 2

У 1996 р. закінчила Рівненський державний інститут культури за спеціальністю: Педагогіка та культурологія.

У 2001 р. закінчила Академію управління персоналом. Інститут економіка та бізнесу ім. Хмельницького м.Київ за спеціальністю: управління трудовими ресурсами. Кваліфікація: Економіст. Менеджер персоналу.

У 2018 р. після навчання в аспірантурі захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науково-методична робота:

Автор понад 60 публікацій: в тому числі 4 у колективних монографіях, з яких 1 закордонна; 1 навчальний посібник; 35-навчально-методичні праці; 20- у фахових виданнях.

Автор конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: «Економіка та нормування праці», «Проектний аналіз», «Діловодство».

Додаткова інформація:

E-mail: nina_6619@ukr.net