Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Слімаковська Ірина Ігорівна


Загальна інформація: 

 

Посада: викладач, методист центру професійного розвитку.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: викладач.

Навчальні дисципліни: іноземна мова (англійська); іноземна мова за професійним спрямуванням.

Освіта:

У 2003 р. закінчила Трускавецьку середню школу № 1.

У 2008 р. закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, польська)». Кваліфікація вчитель англійської і польської мов та зарубіжної літератури загальноосвітньої школи першого, другого та третього ступенів (з відзнакою).

У 2011 р. Київський національний лінгвістичний університет, (аспірантура) здані кандидатські іспити за спеціальністю № 13.00.02 «Теорія та методика навчання іноземних мов».

У 2018 р. закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти Магістр, спеціальність: Менеджмент, освітня програма «Управління навчальним закладом», професійна кваліфікація: керівник підприємства, установи, організації (у сфері освіти і виробничого навчання) (з відзнакою).

Науково-методична робота:

Автор понад 20 публікацій, Автор конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів, інструкцій до виконання практичних робіт, тестових завдань для проведення модульних контрольних робіт та завдань для поточного контролю  знань студентів, методичних вказівок.

Додаткова інформація:

E-mail: rinaemerald2017@gmail.com