Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Стасик Сергій Михайлович


Загальна інформація:

Посада: викладач.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: спеціаліст першої категорії.

Навчальні дисципліни: стандартизація, взаємозамінність та технічні вимірювання; бурове устаткування.

Освіта:

У 2000 році закінчив основну школу с. СнятинкиДрогобицького району Львівської області.

У 2004 році закінчив навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»і здобув кваліфікацію технік-електромеханік освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

З 2004 по 2007 роки навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованітехнології» та здобув кваліфікацію бакалавра з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованихтехнологій.

У2008 роцізакінчивІвано-Франківськийнаціональний технічний університеті нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» та здобув кваліфікацію інженер з автоматизаціїосвітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2010 роцізакінчивІвано-Франківськийнаціональний технічний університеті нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів» та здобув кваліфікацію інженер-механік освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

З 2011 по 2012 роки, навчалася в Івано-Франківському національному технічному університетінафти і газу і отримав повнувищуосвіту за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів» та здобув кваліфікаціюінженер-механік освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Науково-методична робота:

Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: «Стандартизація, взаємозамінність та технічні вимірювання», «Бурове устаткування».

Додаткова інформація:

Е-mail: stasyk8421@gmail.com