Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Шаповаловська Людмила Олександрівна


Загальна інформація: 

Посада: викладач.

Категорія: кандидат фізико-математичних наук, спеціаліст вищої категорії.

Дисципліна: математика, вища математика.

Освіта:

У 2003 році закінчила з відзнакоюДрогобицькусереднюзагальноосвітню школу №16.

У  2005 р. закінчила з відзнакою Дрогобицький педагогічний ліцей (фізико-математичний профіль).

У 2009 році закінчила з відзнакою Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя математики.

У 2010 році закінчила з відзнакою  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ економіки.

У 2010 році закінчила з відзнакоюДрогобицькийдержавнийпедагогічнийуніверситетіменіІвана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобулакваліфікаціюмагістрапедагогічної освіти, викладача математики.

З 2010 по 2013 р. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 «Математичний аналіз».

Науково-методична робота:

Автор понад 20 публікацій. Сфера наукових інтересів – дослідження радіусів збіжності випадкових степеневих рядів.

Автор навчально-методичних комплексів, посібників, програм навчальних дисциплін, методичних вказівок для організації індивідуальної та самостійної роботи, з дисциплін: «Математика», «Вища математика», «Прикладна математика».

Додаткова інформація: