Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Андибур Андрій Петрович


Загальна інформація: 

Посада: викладач, завідувач бурового відділення.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Навчальні дисципліни: Економіка та організація геологорозвідувальних робіт.

Освіта:

У 1995 році закінчив середню школу №16 ім. Юрія Дрогобича з поглибленим вивченням англійської мови, Дрогобич, Львівської області.

У 2000 році закінчив навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на факультеті менеджменту та маркетингу та здобув спеціальність «менеджер організацій, вчитель економічних дисциплін, англійської мови і зарубіжної літератури» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

З 2005 по 2009 роки, навчання в аспірантурі Івано-Франківського національного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ.

З 2011 по 2012 роки, навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію «магістр з економіки підприємства».

З 2016 по 2018 роки, навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Гірництво», спеціалізація «Буріння нафтових і газових свердловин» та здобув кваліфікацію «гірничий інженер».

У червні 2019 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видамиекономічної діяльності)» на тему «Управління взаємодією суб’єктів сферипідготовки людських ресурсів нафтогазових підприємств».

Науково-методична робота:

Автор понад 30 публікацій. Сфера наукових інтересів – підготовка людських ресурсів для галузей народного господарства.

Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи, курсової та дипломної роботи студентів з дисципліни: «Економіка та організація геологорозвідувальних робіт».

Додаткова інформація:

Е-mail: a_andybur@ukr.net

Профіль у Facebook: https://www.facebook.com/andrew.andybur/

Інформаційний блог: https://www.facebook.com/groups/1833792106939721

https://www.facebook.com/groups/997738930584831

https://www.facebook.com/vypusknykydkng

https://t.me/dkng_buroveviddilennja

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6tYs2b5Upn-XmFX1-flozmZsWUmv1ZnaBpAITwVM-CFJs8qGzQFEcdQ6jAd3SVkflexi8H6iIumPQVnS7DyafWxcb0etRMWCacidqv-0ZEEFJ1C0TwsJTro-qvXYjJBirB-V9H&user=ugzvZhEAAAAJ