Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Хомош Юрій Степанович


Загальна інформація:

Посада: директор коледжу.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії.

Навчальні дисципліни: інформаційні системи і технології на підприємстві; менеджмент; економіка підприємства; технології.

Освіта:

У 2000 році закінчив середню школу №2 м. Дрогобич, Львівської області. У 2005 році закінчив навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на факультеті менеджменту та маркетингу та здобув спеціальність «менеджер організацій, вчитель економічних дисциплін» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

З 2008 по 2011 роки навчався в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ.

У березні 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Науково-методична робота:

Автор понад 40 публікацій. Сфера наукових інтересів – інформаційні системи в економіці.

Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: «Інформаційні системи в менеджменті», «Інформаційні системи в економіці», «Економічна кібернетика».

Додаткова інформація:

Е-mail: y.khomosh@gmail.comy.khomosh@dkng.net.ua

Профіль у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002534013494

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2852-053X

https://scholar.google.com/citations?user=XDv3XRoAAAAJ&hl=en