Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Процишин Оксана Романівна


Загальна інформація:

Посада: викладач.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії.

Навчальні дисципліни: економіка енергетики, стратегія сталого розвитку підприємств нафтогазопостачання.

Освіта:

У 1982 р. закінчила Трускавецьку середню школу №1.

У 1985 рр. закінчила навчання у Львівському торгово-економічному інституті та здобула кваліфікацію: «товарознавець вищої кваліфікації».

У 1999 рр. після завершення навчання в аспірантурі захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05 «Економіка торгівлі і послуг».

Державні нагороди та почесні звання: відмінник освіти України, нагрудний знак Василя Сухомлинського.

Науково-методична робота:

Автор понад 130 публікацій,у т.ч. 34 у фахових та іноземних виданнях, 7 у колективних монографіях, 45 – навчально-методичні праці. Сфера наукових інтересів –проблеми розвитку конкурентного середовища, конкурентоспроможності підприємств у сфері енергетики, підприємницької діяльності, економіко – культурного потенціалу.

Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: «Стратегія сталого розвитку підприємств нафтогазопостачання», «Економіка енергетики».

Додаткова інформація:

Е-mail: oksana.romanivna@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3715-3740https://scholar.google.com.ua/citations?user=TkbUvxEAAAAJ&hl=uk