Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Савчин Ярослав Михайлович


Загальна інформація:

Посада: викладач.

Категорія: спеціаліст вищої категорії.

Дисципліна: буріння свердловин; промивка свердловин; попередження та ліквідація аварій.

Освіта:

У 1993 році закінчив середню школу №1, міста Дрогобич, Львівської області.

У 1997 році закінчив навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю «Буріння нафтових і газових свердловин» і здобув кваліфікацію технік-технолог.

З 1997 по 2002 роки навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Буріння» та здобув кваліфікацію  гірничий інженер освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

З 2011 по 2012 роки, навчався в Івано-Франківському національному технічному університетінафти і газу і отримав повнувищуосвіту за спеціальністю «Буріння свердловин» та здобув кваліфікацію гірничого інженера освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Науково-методична робота:

Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, навчальних посібників з дисциплін: “Буріння свердловин”,“Промивка свердловин” “Попередження та ліквідація аварій”

Є гарантом  освітньо-професійної програми  “Буріння свердловин” спеціальності 184 «Гірництво», освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр.

У 2018 році входив до складу атестаційної комісії зі спеціальності 5.05030106 «Буріння свердловин» Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

У 2018 році входив до складу проектних груп Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» (Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу) з розробки освітньо-професійних програм:

  • 184 «Гірництво», освітньо-кваліфікаційного рівня молодший бакалавр;
  • 184 «Гірництво», освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

У 2021 році входив до складу підкомісії по розроблені стандарту зі спеціальності 184 Гірництво Науково-методичної комісії № 6 з природничих наук, будівництва, технологій та транспорту сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

На даний час працюю над проєктом стандарту фахової передвищої освіти України освітньо-професійного ступеня  фаховий молодший бакалавр, галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 184 «Буріння свердловин».

Додаткова інформація:

Е-mail: savchyn_j@ukr.netsavchynyroslav@gmail.com

Профіль у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009377758075