Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Шемеляк Оксана Романівна


Загальна інформація: 

Посада: викладач.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: спеціаліст вищої категорії.

Навчальні дисципліни: “Інформатика”, “Обчислювальна техніка”, “Комп’ютерна графіка”.

Освіта:

У 1988 році закінчила середню школу №4 м. Стрий, Львівської області.

У 1993 році закінчила навчання у Івано-Франківському інституті нафти і газу за спеціальністю «Автоматика і керування в технічних системах», присвоєна кваліфікація інженера-системотехніка.

У 2005 році закінчила навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на факультеті післядипломної освіти, присвоєна кваліфікація математика-програміста, викладача інформатики.

Науково-методична робота:

Автор ряду публікацій, тематика яких: моніторингові дослідження у системі роботи викладача; використання комп’ютерних технологій при вивченні спеціальних дисциплін; професійно-орієнтоване навчання в системі фахової підготовки; використання інженерної та комп’ютерної графіки у навчальному процесі; інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства.

Автор програм навчальних дисциплін, навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, інструкцій до виконання практичних робіт, тестових завдань для проведення модульних та тематичних контрольних робіт, методичних рекомендацій для організації індивідуальної та самостійної роботи студентів з дисципліни: «Інформатика», «Обчислювальна техніка», «Комп’ютерна графіка».

Додаткова інформація:

Е-mail: oks_shem@ukr.net