Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Шимко Марія Юріївна


Загальна інформація:

Посада: заступник директора з навчальної роботи, викладач.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Навчальні дисципліни: експлуатація нафтових та газових свердловин; технологія підземного ремонту свердловин; освоєння свердловин; основи видобування, транспортування та переробки нафти і газу.

Освіта:

У 1987 році закінчила Дрогобицький нафтовий технікум   за спеціальністю «Експлуатація нафтових і газових свердловин», кваліфікація «технік-нафтовик».

З 1987 по 1993 рік навчалася в Івано-Франківському інституті нафти і газу за  спеціальністю «Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ»,кваліфікація «гірничий інженер».

В 2011-2012 роках навчалася у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію «викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Науково-методична робота:

Є гарантом  освітньо-професійної програми  “Експлуатація нафтових і газових свердловин”, розробила навчально-методичний комплекс з дисципліни «Експлуатація нафтових і газових свердловин», підготувала комплекс методичного забезпечення навчального модуля «Основи видобування нафти і газу» для  студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, який пройшов апробацію в  Полтавському коледжі нафти і газу  Національного університету  «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

В 2020 році пройшла конкурсний відбір до навчально-методичної комісії № 6 з природничих наук, будівництва, технологій та транспорту  Науково-методичної ради МОНУ підкомісії  зі спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

На даний час працюю над проєктом стандарту фахової передвищої освіти України освітньо-професійного ступеня  фаховий молодший бакалавр, галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Додаткова інформація:

E-mail:  mariia2010@i.ua