Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Євлампієва Світлана Григорівна


Загальна інформація:

Посада: викладач.

Науковий ступінь, вчене звання, категорія: спеціаліст вищої категорії.

Навчальні дисципліни: “Економіка, організація і планування виробництва”, “Економіка і організація інноваційної діяльності”, “Менеджмент і маркетинг”, “Страхування”.

Освіта:

У 1992 році закінчила середню школу №14 м. Дрогобич, Львівської області.

У 1996 році закінчила навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю «Переробка нафти і газу», присвоєна кваліфікація техніка-технолога.

У 1999 році закінчила навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю «Економіка підприємства», присвоєна кваліфікація економіста з планування.

У 2005 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію інженера-економіста.

У 2012 році закінчила Університет менеджменту освіти і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію магістра – викладача університетів та вищих навчальних закладів.

У 2012 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

Науково-методична робота:

Автор ряду публікацій, тематика яких: основні підходи управління господарською системою підприємства в сучасних умовах; проблеми економії технологічного газу на компресорних станціях з газотурбінними агрегатами; енергозберігаючі заходи в системах газопостачання; основні підходи управління господарською системою підприємства в сучасних умовах; зниження втрат газу в газорозподільних мережах; вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства.

Автор програм навчальних дисциплін, навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, інструкцій до виконання практичних робіт, тестових завдань для проведення модульних та тематичних контрольних робіт, методичних рекомендацій для організації індивідуальної та самостійної роботи студентів з дисциплін: “Економіка, організація і планування виробництва”, “Економіка і організація інноваційної діяльності”, “Менеджмент і маркетинг”, “Страхування”.

Додаткова інформація:

E-mail: evlampieva_sv@ukr.net