Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Підприємництво і логістика


Овітньо-професійна програма: ПІДПРИЄМНИЦТВО І ЛОГІСТИКА

Шифр та назва спеціальності: 073 “Менеджмент”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту за освітньо-професійною програмою “Підприємництво і логістика”

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: неакредитована

Можливості працевлаштування:

 • Завідувач відділу
 • Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)
 • Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)
 • Агент комерційний
 • Торговець промисловий
 • Організатор із збуту
 • Організатор з постачання
 • Експедитор транспортний
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • Помічник керівника виробничого підрозділу
 • Помічник керівника іншого основного підрозділу
 • Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
 • Агент з постачання

Термін навчання:

 • на основі базової середньої освіти – 3 роки 6 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 6 місяців;
 • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”–  1 рік 6 місяців.

Ліцензійний обсяг прийому (на основі базової середньої освіти):

Детально ознайомитись із програмою:

Освітньо-професійна програма “Підприємництво і логістика” – 2024 р.

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 073. Менеджмент

– Профіль освітньої програми (доступний в режимі гостя)