Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Нафтогазова інженерія та технології


Освітньо-професійна програма: НАТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Шифр та назва спеціальності: 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший бакалавр.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: не акредитована.

Освітньо-професійна програма спрямована на здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у нафтогазовидобувній  галузі професійної діяльності.

Мета програми: надати студентам теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання типових професійних завдань з видобування нафти і газу, ремонту та освоєння  свердловин, промислового збору та підготовки вуглеводнів, транспортування та зберігання енергоносіїв, обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів,  підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Можливості працевлаштування:

  • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
  • технік з видобутку нафти  і газу;
  • технік з підготовки та транспортування нафти і газу;
  • технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія);
  • диспетчер газового господарства;
  • технік;
  • технік з підготовки виробництва;
  • технолог.

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 60 осіб.

Перелік предметів, з яких вступники подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

  1. Сертифікат ЗНО з Української мови;
  2. Сертифікат ЗНО з Математики або Історії України або Фізики або Хімії або Географії або Іноземної мови.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Нафтогазова інженерія та технології” – 2020 р.

– Програми навчальних дисциплін