Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Хімічна технологія переробки нафти і газу


Освітньо-професійна програма: ПЕРЕРОБКА НАФТИ І ГАЗУ.

Шифр та назва спеціальності: 161. “Хімічні технології та інженерія”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший бакалавр.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: не акредитована.

Освітньо-професійна програма спрямована на здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у нафтогазопереробній  галузі професійної діяльності.

Можливості працевлаштування: 

  • технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
  • технік –технолог;
  • технік-лаборант  (хімічне виробництво);
  • технік з підготовки виробництва;
  • технік з підготовки технічної документації;
  • технолог;
  • технік.

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна  / 30 осіб заочна форми навчання.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)

– Програми навчальних дисциплін