Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Розвідування нафтових та газових родовищ


Освітньо-професійна програма: РОЗВІДУВАННЯ НАФТОВИХ ТА ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Шифр та назва спеціальності: 103 “Науки про Землю”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік-геолог з розвідування нафтових і газових родовищ.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: акредитована (сертифікат про акредитацію).

Можливості працевлаштування:

  • технік-геолог на бурових, нафтогазодовидобувних підприємствах;
  • технік-геолог  у геологічних та пошукових партіях, наукових, проектних установах;
  • технік-лаборант хімічних та фізичних досліджень.

Навчаючись студенти здобувають робітничі професії:

  • оператора комп’ютерного набору;
  • лаборанта-колектора.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 55 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Розвідування нафтових та газових родовищ” – 2023 р.

– Освітньо-професійна програма “Розвідування нафтових і газових родовищ” – 2022 р.

– Освітньо-професійна програма “Розвідування нафтових і газових родовищ” – 2021 р.

– Освітньо-професійна програма “Розвідування нафтових і газових родовищ” – 2020 р.

– Освітньо-професійна програма “Розвідування нафтових і газових родовищ” – 2019 р.

– Освітня програма профільної середньої освіти

– Профіль освітньої програми (доступний в режимі гостя)