Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325
  • Головна
  • Студентська науково-технічна конференція «МОЛОДЬ НА СТОРОЖІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»

Студентська науково-технічна конференція «МОЛОДЬ НА СТОРОЖІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»

Мета конференції

Метою конференції є залучення студентської молоді до наукової роботи, стимулювання і підтримка їх науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом та досягненнями між студентською молоддю, науковцями та виробництвом.

Основні напрямки (секції) конференції:

  • Нафтогазова інженерія та технології;
  • Науки про Землю;
  • Галузеве машинобудування;
  • Управління, інновації та економіка;
  • Теорія і методика професійної освіти.

У програмі конференції: пленарні та секційні засідання з актуальних проблем.
Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.
Форма участі: очна (дистанційна у разі неможливості проведення очних засідань).

Склад організаційного комітету:

Голова оргкомітету – Остап Федик, помічник директора з наукової роботи та зовнішніх зв’язків

Заступник голови оргкомітету – Володимир Малик, завідувач відділення електричної інженерії та автомобільного транспорту

Члени оргкомітету:

1. Ольга Підцерковна, заступник директора з виховної роботи;
2. Тарас Яців, завідувач відділення нафтогазової та хімічної інженерії;
3. Андрій Андибур, завідувач бурового відділення;
4. Василь Зінкевич, завідувач відділення економічних та природничих наук;
5. Лев Бойко, голова студентської ради.


Контакти:

Остап Федик
тел.: +38 0968478742
e-mail: stkonf_dfkng@ukr.net

Поштова адреса:

82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57, Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу


Вимоги до оформлення тез доповідей:

Обсяг  –  до  5  стор.  формату  А-4  у текстовому  редакторі  Microsoft  Word;  шрифт –  Times  New  Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ  – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді,  прізвище  та  ініціали автора(ів)  (шрифт  –  напівжирний);  посада, навчальний  заклад,  місто, в якому його розташовано, держава  (шрифт  –  курсив);  назва  статті  (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

Михайлець М. Ю.
студент Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу
спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія і технології»
(ОПП «Експлуатація нафтових і газових свердловин»),
Іванов І. М.
викладач циклової комісії гірництва
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу

ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЇ КАРПАТ

ТЕКСТ

 

Сторінки не нумеруються. Список використаної літератури оформлюється в  кінці  тексту  під  назвою «Література».


Для участі в конференції необхідно до 10 листопада 2023 р. надіслати на електронну скриньку оргкомітету наступні матеріали:

 – Заявка на участь у конференції
 – Тези доповіді


Електронна скринька оргкомітету: stkonf_dfkng@ukr.net


– ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ТА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ –


 

Матеріали конференції:

ЗБІРНИК матеріалів конференції

 


СЕРТИФІКАТИ учасників