Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Буріння свердловин


Освітньо-професійна програма: БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Шифр та назва спеціальності: 184. Гірництво.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік з буріння.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: не акредитована.

Освітньо-професійна програма спрямована на здобуття особою загальнокультурної та професійно-орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у нафтогазовидобувній галузі професійної діяльності.

 

Мета освітньо-професійної програми: надати студентам теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання типових професійних завдань зі спорудження свердловин, підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Можливості працевлаштування:

 • майстер буровий;
 • майстер буровий глибокого (структурно-розвідувального) буріння;
 • майстер буровий дільниці (служби, цеху);
 • майстер буровий на підземних роботах;
 • майстер буровий свердловин;
 • бурильник (будівельні роботи);
 • бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ;
 • бурильник капітального ремонту свердловин;
 • бурильник плавучого бурильного агрегата в морі;
 • бурильник шпурів;
 • помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння;
 • помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ;
 • помічник бурильника капітального ремонту свердловин;
 • помічник бурильника свердловин (добування нафти й газу).

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 100 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Буріння свердловин” – 2020 р.

– Програми навчальних дисциплін