Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Економіка підприємства


Освітньо-професійна програма: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.

Шифр та назва спеціальності: 051 “Економіка”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший бакалавр.

Кваліфікація: молодший бакалавр з економіки підприємства.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: не акредитована.

Освітня програма спрямована на здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у певних видах економічної діяльності в організаціях, підприємствах, установах різних галузей усіх форм власності.

Можливості працевлаштування:

  • технік з нормування праці;
  • технік з планування;
  • технік з праці;
  • хронометражист;
  • організатор з постачання;
  • організатор із збуту;
  • фахівець із найму робочої сили;
  • страховий агент;
  • помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)

– Програми навчальних дисциплін