Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Спеціальності (деталі):

274. Автомобільний транспорт ( Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів )


Освітньо-професійна програма: ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ

Шифр та назва спеціальності: 274 “Автомобільний транспорт”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: механік.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: акредитована (сертифікат про акредитацію).

 

Можливості працевлаштування:

 • механік;
 • механік автомобільної колони (гаража);
 • механік з ремонту транспорту;
 • механік дільниці;
 • механік цеху;
 • механік виробництва;
 • технік-конструктор (механіка);
 • технік-технолог (механіка);
 • майстер виробничого навчання водінню.

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • на основі ОКР кваліфікований робітник –  2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” – 2023 р.

– Освітньо-професійна програма “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” – 2022 р.

– Освітньо-професійна програма “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” – 2021 р.

– Освітньо-професійна програма “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” – 2020 р.

– Освітня програма профільної середньої освіти

– Профіль освітньої програми (доступний в режимі гостя)

 

185. Нафтогазова інженерія та технології ( Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів )


Освітньо-професійна програма: ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ПРОМИСЛІВ

Шифр та назва спеціальності: 185 “Нафтогазова інженерія та технології”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік з експлуатації та ремонту устаткування.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: акредитована (сертифікат про акредитацію).

Можливості працевлаштування:

 • майстер з ремонту, експлуатації устаткування газових об’єктів;
 • механік бурової установки, з ремонту дільниці;
 • технік-конструктор;
 • машиніст бурової установки, насосних установок.

Навчаючись студенти здобувають робітничу професію моторист бурової установки, слюсар-ремонтник.

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • на основі ОКР кваліфікований робітник –  2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 120 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів” – 2023 р.

– Освітньо-професійна програма “Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів” – 2022 р.

– Освітньо-професійна програма “Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів” – 2021 р.

– Освітньо-професійна програма “Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів” – 2020 р.

– Освітня програма профільної середньої освіти

– Профіль освітньої програми (доступний в режимі гостя)

 

051. Економіка ( Економіка підприємства )


Освітньо-професійна програма: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Шифр та назва спеціальності: 051 “Економіка”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: фахівець з економіки підприємства.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: акредитована (сертифікат про акредитацію).

Освітня програма спрямована на здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у певних видах економічної діяльності в організаціях, підприємствах, установах різних галузей усіх форм власності.

Можливості працевлаштування:

 • економіст;
 • економіст з планування;
 • економіст з матеріально-технічного постачання;
 • економіст зі збуту;
 • технік з нормування праці та планування.

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців;
 • на основі ОКР кваліфікований робітник –  1 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 50 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2023 р.

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2022 р.

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2021 р.

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2020 р.

– Освітня програма профільної середньої освіти

– Профіль освітньої програми (доступний в режимі гостя)