Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Економіка підприємства


Освітньо-професійна програма: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Шифр та назва спеціальності: 051 “Економіка”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки за освітньо-професійною програмою Економіка підприємства

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: акредитована (сертифікат про акредитацію).

Освітня програма спрямована на здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у певних видах економічної діяльності в організаціях, підприємствах, установах різних галузей усіх форм власності.

Можливості працевлаштування:

 • Технік з планування
 • Технік з нормування праці
 • Технік з праці
 • Асистент економіста-статистика
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • Помічник керівника виробничого підрозділу.
 • Помічник керівника іншого основного підрозділу.
 • Помічники керівників малих підприємств без апарату управління.

Термін навчання:

 • на основі базової  середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців;
 • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” –  10 місяців.

Ліцензійний обсяг прийому (на основі базової середньої освіти): 50 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” (ПРОЄКТ) – 2024 р.

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2023 р.

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2022 р.

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2021 р.

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2020 р.

– Освітня програма профільної середньої освіти

– Профіль освітньої програми (доступний в режимі гостя)