Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Економіка підприємства


Освітньо-професійна програма: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Шифр та назва спеціальності: 051 “Економіка”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: фахівець з економіки підприємства.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: акредитована (сертифікат про акредитацію).

Освітня програма спрямована на здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у певних видах економічної діяльності в організаціях, підприємствах, установах різних галузей усіх форм власності.

Можливості працевлаштування:

  • економіст;
  • економіст з планування;
  • економіст з матеріально-технічного постачання;
  • економіст зі збуту;
  • технік з нормування праці та планування.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців;
  • на основі ОКР кваліфікований робітник –  1 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 50 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2023 р.

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2022 р.

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2021 р.

– Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства” – 2020 р.

– Освітня програма профільної середньої освіти

– Профіль освітньої програми (доступний в режимі гостя)