Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Організація виробництва


Освітньо-професійна програма: ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Шифр та назва пеціальності: 073 “Менеджмент”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: не акредитована.

Мета освітньої програми: формування інтегральних, загальних та фахових компетентностей для здійснення цілеспрямованої організаційно-управлінської діяльності в підрозділах та підприємствах усіх галузей виробництва усіх форм власності, підготовка здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Можливості працевлаштування:

  • помічники керівників підприємств установ та організацій;
  • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
  • помічники керівників малих підприємств без апарату управління;
  • секретарі адміністративних органів;
  • агенти із зайнятості і трудових ресурсів;
  • інші технічні фахівці в галузі управління;
  • інші технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки;
  • службовці на складах.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 6 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 6 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Організація виробництва” – 2023 р.

– Освітньо-професійна програма “Організація виробництва” – 2022 р.

– Освітньо-професійна програма “Організація виробництва” – 2021 р.

– Освітньо-професійна програма “Організація виробництва” – 2020 р.

– Освітньо-професійна програма “Організація виробництва” – 2019 р.

– Профіль освітньої програми (доступий в режимі гостя)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (073 “Менеджмент” (ОПП “Організація виробництва”)) – 2020 р.

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму “Організація виробництва”

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчального процесу за освітньою програмою