Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Організація виробництва


Освітньо-професійна програма: ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Шифр та назва пеціальності: 073 “Менеджмент”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту за освітньо-професійною програмою Організація виробництва

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: акредитована (сертифікат про акредитацію).

Мета освітньої програми: формування інтегральних, загальних та фахових компетентностей для здійснення цілеспрямованої організаційно-управлінської діяльності в підрозділах та підприємствах усіх галузей виробництва усіх форм власності, підготовка здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Можливості працевлаштування:

 • Завідувач відділу
 • Агент комерційний
 • Організатор із збуту
 • Організатор з постачання
 • Адміністративний помічник
 • Організатор з персоналу
 • Організатор діловодства (види економічної діяльності)
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • Референт
 • Помічник керівника виробничого підрозділу
 • Помічник керівника іншого основного підрозділу
 • Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
 • Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
 • Агент з постачання
 • Конторський (офісний) службовець (планування виробництва)

Термін навчання:

 • на основі базової середньої освіти – 3 роки 6 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 6 місяців.

Ліцензійний обсяг прийому (на основі базової середньої освіти): 30 осіб.

Детально ознайомитись із програмою:

– Освітньо-професійна програма “Організація виробництва” – 2023 р.

– Освітньо-професійна програма “Організація виробництва” – 2022 р.

– Освітньо-професійна програма “Організація виробництва” – 2021 р.

– Освітньо-професійна програма “Організація виробництва” – 2020 р.

– Освітньо-професійна програма “Організація виробництва” – 2019 р.

– Профіль освітньої програми (доступий в режимі гостя)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (073 “Менеджмент” (ОПП “Організація виробництва”)) – 2020 р.

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму “Організація виробництва”

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчального процесу за освітньою програмою