Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології


Освітньо-професійна програма: АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП`ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Шифр та назва спеціальності: 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Інформація про акредитацію освітньо-професійної програми: акредитована (сертифікат про акредитацію).

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.
Випускники здатні виконувати професійну роботу за ДК 003:2010 за кваліфікаційними угрупуваннями:

  • технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки;
  • технічні фахівці-електрики;
  • технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;
  • електромеханіки та електромонтажники;
  • контролери та регулювальники промислових роботів, а саме: технік із системного адміністрування, технік із конфігурованої комп’ютерної системи, контролер роботів, технік з автоматизації виробничих процесів, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, технік із структурованої кабельної системи, технік обчислювального (інформаційнообчислювального) центру, механіки та монтажники електричного та електронного устаткування, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка).

Термін навчання:

  • на основі базової середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
  • на основі освітньо-професійного рівня “кваліфікований робітник” – 1 рік 10 місяців.

Ліцензійний обсяг прийому (на основі базової середньої освіти): 60 осіб.

Детально ознайомитись із програмою: 

– Освітньо-професійна програма “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології” (ПРОЄКТ)– 2024 р.

– Освітньо-професійна програма “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”– 2023 р.

– Освітньо-професійна програма “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва” – 2022 р.

– Освітньо-професійна програма “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва” – 2021 р.

– Освітньо-професійна програма “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва” – 2020 р.

– Освітня програма профільної середньої освіти

– Профіль освітньої програми  (доступний в режимі гостя)