Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу

DROGOBYCH APPLIED COLLEGE OF OIL AND GAS

dkng@ukr.net
Приймальна комісія: +38 0681245325
  • Головна
  • Всеукраїнська науково-практична конференція “НАФТА І ГАЗ. НАУКА-ОСВІТА-ВИРОБНИЦТВО: ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ”

Всеукраїнська науково-практична конференція “НАФТА І ГАЗ. НАУКА-ОСВІТА-ВИРОБНИЦТВО: ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ”

Мета конференції:

Обговорення актуальних питань та проблем функціонування нафтогазової галузі України в умовах воєнного стану та післявоєнний період, потреб у підготовці кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для галузі.

Основні напрямки (секції) конференції:

  • Нафтогазова інженерія та технології.
  • Науки про Землю.
  • Галузеве машинобудування.
  • Управління, інновації та економіка.
  • Теорія і методика професійної освіти.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: https://docs.google.com/document/d/1EGJu4XwbivQGZuRz4iX8Q9rCXO-oy6vKn7WZ-mjJyls/edit?usp=sharing

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма участі: очна та дистанційна.

Місце проведення конференції: Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57. Для учасників, які беруть участь у роботі конференції дистанційно, посилання на приєднання буде надіслано після реєстрації.


Склад організаційного комітету:

Голова – Хомош Ю.С., к.е.н., доцент, директор коледжу;
Секретар – Малик В.Я., к.т.н., доцент, помічник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків;

Члени:

– Шимко М.Ю., заступник директора з навчальної роботи;
– 
Андибур А.П., к.е.н., завідувач бурового відділення;
– 
Яців Т.В., завідувач відділення нафтогазової інженерії та технології;
– 
Савчин Я.М., завідувач навчально-виробничої практики;
– 
Павлюк Г.М., завідувач відділення технології, автоматизації та економіки;
– 
Зінкевич В.І., к.с.-г.н., завідувач відділення природничих наук, автомобільного транспорту та електричної інженерії;
– Даниляк Т.В., голова циклової комісії нафтогазової інженерії та технологій і автомобільного транспорту;
– 
Куценко І.В., інженер І категорії інформаційно-ресурсного центру, відповідальний секретар приймальної комісії.


Для участі в конференції необхідно:

1. Заповнити електронну форму заявки учасника (для кожного учасника конференції заповнюється окрема заявка);

2. Надіслати на електронну скриньку оргкомітету dkngkonf@ukr.net тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Кінцевий термін подачі матеріалів на конференцію  –  10 травня 2023 року

Збірник матеріалів буде опублікований на сайті коледжу після роботи конференції, а сертифікати учасника надіслані на поштову адресу, вказану у заявці. Подані матеріали до збірника перевіряються на плагіат.

Організаційні внески для участі у конференції становлять 200 грн. Перевищення обсягу публікації (більш ніж 5 сторінок) оплачується додатково у розмірі 30 грн. за кожну наступну сторінку.


Вимоги до оформлення тез доповідей:

Обсяг  –  до  5  стор.  формату  А-4  у текстовому  редакторі  Microsoft  Word;  шрифт –  Times  New  Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ  – 10 мм; поля – 20 мм. 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді,  власне ім’я та прізвище автора(ів) (шрифт  –  напівжирний, прізвище великими літерами);  посада, навчальний заклад, місто, де знаходиться навчальний заклад, держава (шрифт  –  курсив);  назва  статті  (великі літери, шрифт – напівжирний); основний текст. 

Сторінки не нумеруються. Список використаних джерел оформлюється в  кінці  тексту  під  назвою «Список використаних джерел» згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Наприклад:


Михайло ІВАНЧУК
викладач циклової комісії гірництва
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу,
м. Дрогобич, Україна

 

ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЇ КАРПАТ

Основний текст.

Список використаних джерел:


Контакти:

Технічний секретар конференції
Малик Володимир Яркович, к.т.н., доцент
тел.: +38 067 7921911
e-mail: dkngkonf@ukr.net

Оргкомітет вдячний за поширення інформації щодо проведення конференції серед колег та всіх зацікавлених осіб.


Реквізити для сплати організаційного внеску за участь у конференції:

Одержувач: БФ «ОСВІТА НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ»

Код: 39340418

р/р UA383204780000026002212001756

Банк одержувача: АТ «УКРГАЗБАНК»

Призначення платежу: за участь у конференції від ПІП.


– ПОДАТИ ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ –Матеріали конференції:

Збірник тез доповідей конференції 2023 року

Збірник тез доповідей конференції 2022 року

Збірник тез доповідей конференції 2020 року

Збірник тез доповідей конференції 2019 року

Збірник тез доповідей конференції 2018 року

Збірник тез доповідей конференції 2017 року

Збірник тез доповідей конференції 2016 року

Збірник тез доповідей конференції 2015 року